Koiranpennun kehitys: vastasyntyneestä aikuiseksi koiraksi

Koiranpennun kehitys

Koiranpennun kehitysvaiheet alkavat jo varhain emon luona.

Koiranpennun kehitys aikuiseksi kestää vuosia. Jokainen koiranpentu käy läpi lukuisia kehitysvaiheita ennen aikuistumistaan. Artikkelistamme voit lukea lisää siitä, mitä tulee ottaa huomioon koiranpennun eri kehitysvaiheissa, jotta koiranpennusta kasvaa itsevarma ja hyvin käyttäytyvä koira.

Seuraavassa kerromme tarkemmin eri kehitysvaiheista. Osassa niistä emon ja kasvattajan toiminnalla on erittäin tärkeä rooli. Koiranpennun muutettua luoksesi sinä olet vastuussa sen tukemisesta eri vaiheiden aikana.

Vastasyntynyt / vegetatiivinen vaihe

Tämä vaihe alkaa pennun syntymästä ja kestää kahden ensimmäisen elinviikon ajan. Koiranpennut syntyvät sokeina ja kuuroina. Tässä vaiheessa niiden tärkeimpiä tuntemuksia ovat nälkä ja kylmyys.

Pienet koiranpennut nukkuvat suurimman osan ajasta ja hakeutuvat emon läheisyyteen syödäkseen ja pysyäkseen lämpiminä. Koiranpennut aistivat ympäristöään tuntoaistin avulla: ne liikuttavat päätään edestakaisin ja ryömivät pyörien ympyrää. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että ne eivät eksy liian kauas pesästä.

Ensimmäisten viikkojen aikana pennut oppivat jo uusia taitoja. Nälkäisinä tai viluisina koiranpentujen on aktiivisesti tehtävä asialle jotain, ja emo palkitsee niiden onnistuneen suorituksen ruoalla tai läheisyydellä. Ihmisen tulisi välttää vaikuttamasta liikaa tämän kokemuksen syntymiseen. Lievä stressi edistää vakaata emotionaalista tasapainoa.

Tämän kehitysvaiheen aikana koiranpentujen turvallisuudesta huolehtiminen on tarpeen, mutta liika hoivaaminen ei ole hyväksi.

Pienet koiranpennut
Varhainen kanssakäyminen ihmisten kanssa edistää sosiaalistumista.

Siirtymävaihe koiranpentujen kehityksessä

Koiranpennun kolmas elinviikko tunnetaan siirtymävaiheena. Tämän vaiheen aikana pennun silmät ja korvakäytävät avautuvat ja ja maitohampaat puhkeavat. Näköaisti alkaa toimia kuitenkin vasta 17–18 päivän iässä. Aistien kehittymisen myötä pennut alkavat reagoida sisaruksiinsa, ihmisiin ja ympäristöön.

Koiranpentujen aktiivisuus lisääntyy, vaikka ne nukkuvatkin vieläkin paljon. Liikkumisen lisääntyessä, esimerkiksi koiranpentujen ryömiessä takaperin, niiden lihakset alkavat kehittyä ja koordinaatiokyky paranee.

Tässä kehitysvaiheessa alkaa myös sosiaalinen vuorovaikutus, kun koiranpennut tutustuvat omiin sisaruksiinsa. Kasvattaja voi tukea pentujen tottumista hoitaviin ihmisiin silittämällä pennun kehoa säännöllisesti.

Koiranpennun kehitys: sosiaalistamisvaihe

Sosiaalistamisvaihe on nuoren koiran elämässä tärkein kehitysvaihe. Rodusta riippuen tämä voi kestää neljännestä viikosta 16. viikkoon saakka.

Tätä ensimmäistä herkkää vaihetta kuvastaa leimautuminen, ja se on oppimisen kannalta ratkaisevaa. Kaikki ympäröivän maailman ärsykkeet ja elävät ärsykkeet (lajitoverit ja muut elävät olennot), jotka koiranpentu tämän vaiheen aikana oppii tuntemaan positiivisina kokemuksina, voivat tallentua sen muistiin normaaleina asioina. Nämä turvallisuuden tunnetta luovat ärsykkeet auttavat koiraa lähestymään uusia ärsykkeitä tai tilanteita luottavaisin mielin.

Koska koiranpennut ovat varovaisempia uusien asioiden suhteen seitsemännestä viikosta lähtien, on erittäin tärkeää, että ne kokevat mahdollisimman paljon uusia asioita 3–5 viikon ikäisinä. Tässä vaiheessa koiranpennut ovat hyvin uteliaita ja oppivat helposti uusia asioita ilman palkkiota. Tämä mahdollistaa koulutuksen aloittamisen varhaisessa vaiheessa leikin myötä.

Koiranpentu muuttaa uuteen kotiin noin kahdeksan viikon ikäisenä. Tässä kohtaa sosiaalistamisvaihe on vielä käynnissä. Nyt sinun vastuullisena tehtävänäsi on totuttaa koiranpentu rauhallisesti uuteen ympäristöön ja tarjota sille mahdollisimman paljon uusia kokemuksia.

Tärkeää: Kasvattajan tulisi tarjota koiranpennulle paljon positiivisia kokemuksia ja mielikuvia. Uuteen kotiin muuttamisen jälkeen koiranpennun sosiaalistamista on ehdottomasti jatkettava.

Juveliinivaihe koiranpentujen kehityksessä

Seuraava vaihe koiranpentujen kehityksessä on juveliinivaihe. Se alkaa hampaiden vaihtumisesta ja päättyy sukukypsyyden alkamiseen (nartulla juoksuaika ja uroksilla merkkailu). Rodusta riippuen tämä tapahtuu 6–12 kuukauden ikäisenä. Tässä kehitysvaiheessa ei tapahdu enää niin merkittäviä muutoksia kuin aikaisemmissa vaiheissa.

Ensimmäisten kuukausien voimakas kasvu on ohi ja koiranpennut ovat saavuttaneet noin kaksi kolmasosaa täysikasvuisesta koostaan ​​vaiheen alkaessa. Tässä vaiheessa lisääntyvät ennen kaikkea voima ja motoriset taidot.

Vakaa koiranpennun kehitys vaatii rakastavaa ja johdonmukaista kasvatusta

Myös tässä elämänvaiheessa nuorten koirien kasvattamista on jatkettava leikkisällä, mutta johdonmukaisella tavalla. Myös peruskäskyjä ja motorisia taitoja kannattaa harjoittaa yhä pidempään kestävillä koulutuksilla. Tällä luodaan perusta hyvin käyttäytyvälle koiralle.

Tässä pentujen kehitysvaiheessa normaali käyttäytyminen tarkoittaa myös sitä, että nuori koira testaa toistuvasti rajoja. Näin se oppii luokittelemaan ympäristönsä sosiaalisia rakenteita ja sopeutumaan niihin. Myös arjessa rakastava ja johdonmukainen ohjaus on nyt erittäin tärkeää!

Toinen pelokkuusvaihe ilmenee usein noin neljän kuukauden iässä. Koira voi yhtäkkiä kokea ympäristön tutut ärsykkeet vaarallisiksi. Osoita tämän vaiheen aikana koiranpennullesi rauhallisesti, että se voi luottaa sinuun. Anna sille aikaa rentoutua ja tutustua uuteen tilanteeseen omaan tahtiinsa.

Murrosikäinen koira
Koiran kasvattaminen jatkuu myös koiran murrosiässä.

Murrosikä

Rodusta riippuen nuori koira saavuttaa murrosiän 6–12 kuukauden iässä. Tämä alkaa sukukypsyydestä ja kestää noin kahden vuoden ikään saakka.

Sukukypsyys

Tämän vaiheen ensimmäinen jakso, joka alkaa sukukypsyyden saavuttamisesta, voi kestää toiseen elinvuoteen asti koiran tyypistä ja rodusta riippuen. Sitä kutsutaan myös nulikkaiäksi tai nuoruusvuosiksi.

Kun sukupuolihormonit aktivoituvat, nuorten koirien kanssa toimiminen voi olla haastavaa – aivan kuten murrosikäisen ihmisenkin. Yhtäkkiä vaikuttaa siltä, että koiranpennun kehitys on ottanut takapakkia: nuori koira, joka on oppinut kaikki komennot ja ehkä jopa muutaman tempun, ei osaa enää edes käskyä “istu”.

Nyt on tärkeää pysyä rauhallisena, mutta silti johdonmukaisena. Voit nojata ensimmäisten kuukausien aikana luomasi ja muodostamasi luottamussuhteen varaan. Jatka lempeästi komentojen harjoittelua nuoren koirasi kanssa.

Tässä vaiheessa myös kanssakäyminen muiden koirien kanssa on erittäin tärkeää. Kohtaamisten tulee kuitenkin olla mahdollisimman rauhallisia ja hallittuja, eivätkä ne saa muuttua valtataisteluiksi. On ehdottoman tärkeää välttää konflikteja.

Tämän vaiheen aikana nuori koira kypsyy hitaasti aikuiseksi koiraksi.

Nuoruusikä

Rodusta riippuen ns. nuoruusikä alkaa noin kahden vuoden iässä. Joskus tyypilliset rotu- ja luonteenpiirteet alkavat tulla esiin ja vahvistua vasta nyt. On yleistä, että tässä vaiheessa alkaa esiintyä eri tavoin ilmenevää reviirikäyttäytymistä.

Hormonitaso vakiintuu ja sen myötä käyttäytyminen muita lajikavereita kohtaan muuttuu. Koira ei enää hyväksy jokaista koiraa leikkikaverikseen ja häiritsevästä käytöksestä joskus rangaistaan.

Aikuisuus

Koiranpennun kehitys aikuiseksi on päättynyt ja koirasi osoittaa olevansa kypsä ja vakaa luonteeltaan ja fyysiseltä kehitykseltään. Yksittäiset negatiiviset elämykset tai kokemukset eivät yleensä pysty järkyttämään sitä. Sinun täytyy kuitenkin jatkaa johdonmukaista käytöstä koiraa kohtaan. Joskus koirasi testaa, ovatko olemassa olevat rajat ja säännöt edelleen voimassa.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa: mitä suurempi rotu, sitä myöhemmin eläin saavuttaa täysikasvuisuuden.

Hyödyllisimmät artikkelimme
17 min

Koiranpennun koulutus

"Mitä varhaisemmassa vaiheessa, sitä parempi" pätee myös koiranpennun koulutukseen. Koiranpentu on hyvin oppimishaluinen ja se on kaikkien uusien asioiden suhteen vielä avoimen ennakkoluuloton. Tätä vaihetta on syytä hyödyntää ja opettaa koiralle leikkisästi, mutta kuitenkin johdonmukaisesti, mitä siltä odotetaan ja miten käyttäydytään kunnolla.
3 min

Mitä tehdä, kun koiranpentu puree?

Jo noin kuuden viikon ikäisenä, suloisimmillakin koiranpennuilla on jo yli 28 pientä hammasta, joita ne voi käyttää tehokkaasti. Neulanpäitä muistuttavilla pienillä aseilla koiranpentu puree ikävästi. Koiranpennun hampaat eivät kuitenkaan aiheuta vielä vakavia vammoja. Siitä huolimatta on jokaisen koiranomistajan kiinnitettävä huomiota koiran puremiskäyttäytymiseen, jotta koira oppii olemaan purematta aikuisena. Mitä siis pitäisi tehdä, kun koiranpentu puree?