Tietosuojaseloste

Hyvät zooplussan asiakkaat ja verkkosivustolla vierailijat, tietoturvallisuutenne on meille tärkeää. Kerromme tässä, mitä tietoja teistä käytämme verkkosivuillamme ja kaupoissamme vieraillessanne.

Tiivistelmä

1. Kuka on vastuussa tietojenkäsittelystä?

Henkilökohtaisten tietojen käsittelystä vastaa zooplus SE (tästä eteenpäin nimellä: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa. Lisätietoja löydät täältä.

Tavoitat tietosuojavastaavamme Dr. Philipp Herrmannin tietosuojaportaalistamme:

- Minulla on zooplus-asiakastili

- Minulla ei ole zooplus-asiakastiliä 

2. Mitä tietoja sivustollamme käsitellään?

Kun lataat sivumme, selaimesi lähettää palvelimellemme eri tietoja, joita tarvitaan sivustomme vakauden ja turvallisuuden takaamiseksi. Nämä tallennetaan protokollatietoina (ns. lokitiedostot), joihin lasketaan myös IP-osoitteesi. 

3. Käytämmekö myös evästeitä?

Kyllä. Verkkosivustollamme käytetään eri evästeitä. Yksityiskohtaista tietoa niiden toiminnasta, kuten esimerkiksi niiden hävittämisestä tai tallentumisen estämisestä saat tietosuojakäytännöistämme ja tietosuojakeskuksestamme.

4. Käytämmekö analyysityökaluja sivustollamme?

Kyllä. Työskentelemme eri palveluntarjoajien kanssa, jotta verkkosivustomme tarjonta vastaa toiveita ja on optimoitu niiden mukaan. Yksityiskohtaista tietoa palveluntarjoajista ja analyysityökalujen toiminnasta sekä mahdollisuudesta niiden toiminnan estämiseen saat tietosuojakeskuksestamme.

5. Käytämmekö kohdennettua mainontaa?

Kyllä. Teemme yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa jotka kohdentavat käyttäjän mielenkiinnon mukaan kohdennettua mainontaa tai tarjoavat yhteistyökumppaneidemme mainoksia. Yksityiskohtaista tietoa palveluntarjoajasta ja mainostyökalujen toiminnasta sekä niiden toiminnan estämisestä saat tietosuojakeskuksestamme.

6. Annammeko tietoja kolmannelle osapuolelle?

Emme. Emme jaa tietoja kolmansille osapuolille. Olemme tehneet tarvittavat tilaustenkäsittelysopimukset ulkopuolisten tarjoajien kanssa. Eräät näistä palveluntarjoajista ovat kolmansissa maissa (USA) ja noudattavat USA:n ja Euroopan välisiä tietosuojakäytäntöjä „Privacy Shield“, joten EU:n tietosuojataso on näin turvattu.      

7. Kenen puoleen voit kääntyä ongelmatilanteissa?

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä joko asiakaspalvelumme tai tietosuojavaltuutettujemme puoleen.

8. Miten peruutan suostumuksen / vastustan tietojenkäsittelyä (GDPR a. 6 1 f)?

Täältä näet lyhyen katsauksen mahdollisuuksiisi. Lisätietoa saat tietosuojatiedoistamme.

A) Evästeet ja vastaava teknologia - Käy tietosuojakeskuksessamme sovelluksellamme tai verkkosivul-lamme. Emme valitettavasti pysty hallitsemaan asetuksia puolestasi, sillä ne ovat laitekohtaisia.

B) Push-ilmoitukset (vain sovelluksessa) - Mobiililaitteesta riippuen voit muuttaa asetuksiasi suoraan sovel-luksessa tai järjestelmäasetuksissa. Emme valitettavasti pysty hallitsemaan asetuksia puolestasi, sillä ne ovat laitekohtaisia.

C) Sähköposti - Voit peruuttaa sähköpostitilauksesi milloin tahansa napsauttamalla sähköpostissa olevaa peruutuslinkkiä. Jos sinulla on asiakastili meillä, voit muuttaa uutiskirjeasetuksiasi myös itse tililläsi. Jos ha-luat vain tilauksiasi ja zooplus-tiliäsi koskevia sähköpostiviestejä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

D) Posti – Ellet halua postitse mainontaa, voit ottaa meihin milloin tahansa yhteyttä asiakaspalveluumme.

E) Custom Audience – Jos haluat peruuttaa Custom Audience –suostumuksesi, voit tehdä tämän milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai käydä tietosuojaportaalissamme.

Muuta – Jos haluat peruuttaa muita suostumuksia tai vastustaa tietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä milloin tahansa asiakaspalveluumme tai käydä tietosuojaportaalissamme:

- Minulla on zooplus-asiakastili

- Minulla ei ole zooplus-asiakastiliä 

Tietoa tietosuojasta

A. Yleistä tietoa zooplussan tietosuojasta

1. Soveltamisalue ja määritelmä

1.1 Tietosuojaseloste käsittelee sitä, miten verkkosivustomme ja siihen liittyvät verkkokaupat käsittelevät tietoja GDPR-artiklan 13 puitteissa.

1.2 Tietoa tietojenkäsittelytavasta sekä sovelluksesta, verkkosivuston yhteydenottotavoista (asiakaspalvelu), yhteisöpalveluistamme ja sosiaalisesta mediasta saat paremmin kyseisestä portaalista.

1.3 Niiltä osin kuin linkitämme muille sivustoille, emme voi vaikuttaa siihen, miten näiden sivustojen tietosuojakäytännöt toimivat. Suosittelemme tarkistamaan kyseisten sivustojen tietosuojaselosteesta, miten ne keräävät ja käsittelevät henkilötietoja tai antavat niitä kolmansien osapuolien käsiin.

1.4 Koko tekstin tietosuojalainsäädännöstä (GDPR), mukaan lukien määritelmät ja selitykset, saat seuraa-vasta linkistä.

2. Tietojenkäsittelypaikka

2.1 Henkilötiedot, joita verkkosivustollamme kerätään ja käsitellään, tallennetaan Saksassa paikallisille palvelimille ja Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) -pilvipalveluun. AWS takaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet siten, että asiakastiedot on suojattu mahdollisimman hyvin ulkopuolisilta. Jos tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle on tässä yhteydessä tarpeen, tämä tapahtuu vain voi-massa olevan riittävyyspäätöksen tai tehtyjen vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

2.2 Tämän tietojenkäsittelyn tarkoituksena on verkkopalvelimien ja tietokantojen hosting sekä tietojen varmuuskopiointi vastaavien tilaustenkäsittelysopimusten perusteella.

3. zooplus-konsernin tietojenkäsittely

3.1 Zooplussalla on useampia toimistoja ja tytäryrityksiä Euroopassa. Tietosuojasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi vastaa vain zooplus SE, jonka toimipiste on Münchenissä (Saksa).

3.2 Konserninlaajuisen prosessienhallinnan ja asiakaspalvelun takaamiseksi tiedot annetaan myös tytäryritysten saataville, jolloin tämä tapahtuu vastaavan sopimuksen perusteella (artikla 28 DSGVO) ja nämä yritykset ovat velvollisia käsittelemään henkilötietoja vain zooplussan ohjeiden mukaisesti. Yritykset eivät tallenna tietoja paikallisesti.

3.3 zooplus käyttää tietoja lisäksi yhteisvastuulla bitiba GmbH -yrityksen kanssa. Perustana on sopimus, joka noudattaa artiklan 26 DSGVO ohjeita, joissa vastuu ja toimivalta jakautuvat näiden yritysten välille. Yksityiskohtaista tietoa saat asiakaspalvelustamme tai tietosuojavaltuutetuiltamme.

4. Yleiset IT-palvelut

1.1 Teemme yhteistyötä eri IT-palveluntarjoajien kanssa, jotka ylläpitävät IT-infrastruktuuria ja kehittävät jatkuvasti (turvallisuus-)tekniikkaa. Jos ja siltä osin kun näillä palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihin näiden toimintojen puitteissa, tämä tapahtuu aina zooplussan valvonnassa ja takaamme ettei henkilötietoja tallenneta zooplussan ulkopuolelle.

Laki: GDPR artikla 6, (1) (f).

5. Tietojenkäsittely rekisteröidyn oikeuksia käyttäessä

Jos käytät rekisteröidyn oikeuksiasi, käsittelemme tietojasi erillään muista käsittelytoimista pyyntösi käsitte-lyä ja täyttämistä varten.

Henkilöllisyyden todentamista varten tarvitsemme etu- ja sukunimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja tilaustietosi.

Pyyntösi täyttymistä varten: Jotta voimme käsitellä vahvistetun pyyntösi, meidän on käsiteltävä myös pyyn-töön liittyvät sinua koskevat tiedot.

Oikeusperusta: 6 artiklan 1 kohta c) GDPR

Siirrämme edellä mainitut tiedot teknologiapalveluntarjoajallemme Onetrust Technology Limitedille vastaa-van tilausten käsittelysopimuksen perusteella (GDPR 28 artikla).

Jos tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle on tässä yhteydessä tarpeen, tämä tapahtuu vain voimassa olevan riittävyyspäätöksen tai tehtyjen vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

Riippumatta olemassa olevista asiakas- tai tilaustiedoista tallennamme pyyntöön liittyviä tietoja erikseen täyttääksemme rekisteröidyn oikeutesi sekä varmistaaksemme dokumentointi- ja osoitusvelvollisuuden (GDPR:n 5 artiklan 2 kohta). Säilytysaika riippuu asiaankuuluvista lakisääteisistä vaatimuksista.

6. Tiedonsiirto lainvalvontaviranomaisille

Jos toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset ovat pyytäneet meitä siirtämään henkilötietoja, tämä tapahtuu vain, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus tehdä niin tai jos voimme osoittaa oikeutetun edun, joka ohittaa rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja vapaudet. Tässä tapauksessa sinulla ei ole mahdolli-suutta vastustaa tätä tietojenkäsittelyä. Emme missään tapauksessa siirrä tietoja suoraan Saksan ulkopuoli-sille lainvalvontaviranomaisille.

Oikeusperusta:

6 artiklan 1 kohta.c) GDPR

6 artiklan 1 kohta, f) GDPR

Näiden pyyntöjen käsittelemiseksi siirrämme tiedot edellä mainitulle teknologiapalveluntarjoajalle Onetrust Technology Limitedille. Lisätietoja on edellä kohdassa A 5.

B. Tietojenkäsittely verkkosivuillamme

1. Lokitiedostot

Zooplus kerää teknisistä syistä pääsytietoja (ns. lokitiedostot) ja tallentaa ne protokollatietoihin. Uuden IP-osoitteen ohella lokitiedostoihin tallentuu käytetty verkkosivu, käytetty tiedosto, päivämäärä ja kellonaika, siirretty tietomäärä ja viesti onnistuneesta käytöstä, selaintyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, edellinen URL (viimeksi vierailtu sivusto) sekä pyytävä tarjoava.

Laki: art. 6, kohta 1 f) GDPR.

Emme anna tietoja kolmansille osapuolille. Lokitiedostot hävitetään automaattisesti kahden (2) kuukauden kuluttua luomisesta. IP-osoite anonymisoidaan ja tallennetaan vain hallinnollisiin (teknisiin) ja turvallisuuden kannalta tärkeisiin käyttötarkoituksiin. Tietojen käyttö on välttämätöntä vain verkkosivujemme teknisellä alueella. 

2. Evästeet & pikselit

Lokitiedostojen ohella verkkosivustollamme vieraillessasi tarvitset myös muita palveluja, kuten evästeitä ja vastaavaa teknologiaa (esim pikselit). Yksittäiset evästeet ja teknologiat, joita käytetään tietojen tallentamiseen, voit kieltää tietosuojakeskuksessa. Huomaa, että evästeiden deaktivointi voi johtaa sivuston toimintaongelmiin.

Käytämme seuraavia evästetyyppejä:

2.1 Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustomme toiminnan kannalta ja niitä ei voi deaktivoida. Lisätietoa saat tietosuojakeskuksesta.

Laki: GDPR artikla 6 kohta (1) (f)

2.2 Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet antavat meille mahdollisuuden arvioida vierailuja verkkosivuillamme, mitä tehdään si-vuston tehokkuuden parantamiseksi. Kaikki näistä evästeistä kerätty tieto on anonyymiä. Laki: GDPR artikla 6 kohta (1) (a)

2.3 Funktionaaliset evästeet

Näiden evästeiden avulla parannamme sivustomme toiminnallisuutta ja personointia. Evästeet voivat olla joko meidän tai kolmansien osapuolien, joiden palveluja sivustollamme käytetään, asettamia. Lisätietoa saat tietosuojakeskuksesta.

Laki: GDPR artikla 6 kohta (1) (a)

2.4 Evästeet kohdistettuun mainontaan ja markkinointiin

Nämä evästeet ovat mainoskumppaniemme asettamia ja niitä käytetään profiilin luomiseen kiinnostuksenkohteistasi, jotta nämä yritykset voivat näyttää kiinnostavia mainoksia muilla verkkosivuilla. Lisätietoa saat tietosuojakeskuksesta.

Laki: GDPR artikla 6 kohta (1) (a)

3. Liitännäiset

Verkkosivuillamme käytetään liitännäisiä, jotka toimivat yhdessä muiden palveluiden tai verkkosivujen (liitännäispalvelujen) kanssa. Käytämme nk. „Shariff“-ratkaisua (Shariff Wrapper), jonka kanssa voit päättää itse, jos ja milloin tietoa siirretään vastaavien verkkojen operaattoreille. Selaimesi muodostaa yhteyden kyseisen verkon palvelimeen vain, jos napsautat itse aktiivisesti painiketta (vapaahtoista).

Huomaa, että zooplus on vastussa vain IP-osoitteen keräämisesti liitännäisen avulla. Palveluntarjoaja on vastussa tietosuojasta tietoja käsiteltäessä ja varastoidessa.

Laki: artikla 6. 1 a) GDPR.

Liitännäisten tarjoaja käyttää meiltä saamansa IP-osoitteen lisäksi omia (palveluntarjoajan käytössä olevia) käyttäytymistäsi koskevia henkilötietoja mainontaan (myös kolmansille osapuolille), markkina-tutkimukseen ja/tai oman verkkosivunsa tarpeisiin tai muille verkon käyttäjille. Palveluntarjoaja on vas-tuussa tietosuojasta, sillä meillä ei ole tietoa tapahtumista painikkeen klikkaamisen jälkeen, emmekä tiedä missä ympäristössä palveluntarjoaja tietoa käyttää. Katso lisätietoa alle linkitetyistä tietosuojatie-doista, jotka koskevat liitännäisen tarjoajan suorittamaan tietojenkäsittelyn tarkoitusta ja laajuutta sekä tietoa oikeuksien käyttämisestä (esim. peruutusoikeus).

Saat tietoa liitännäisistä sekä tietosuojasta seuraavilta palveluntarjoajilta:

Facebook

Instagram 

Pinterest

Twitter

Youtube

C. Tietojenkäsittely verkkokaupan käyttöön liittyen

1. Oma zooplus -tilin rekisteröinti ja käyttö

Kun avaat ensimmäisen käyttäjätilisi, saamme seuraavat tiedot:

• Rekisteröintitiedot (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, salasana (kirjautumistiedot), laskutusosoite, toimitusosoite, IP-osoite).

Käsittelemme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle pääsyn käyttäjätilillesi (oma zooplus). Kirjautumistietoja käytetään asiakastilin todentamiseen. „Oma zooplus-tili“ sopii tilausten tarkistamiseen ja tietojen ja asetusten hallintaan. Näihin kuuluu esimerkiksi mahdollisuus toimitus-, maksu- ja uutiskirjeen varmistamiseen, tilaushistorian tarkastelemiseen ja zoopluspistetilin lukemiseen. Käsittelemme tietoja tilauksen yhteydessä, tuotevalikoiman mukauttamisessa tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaavaksi ja suosituksia valitessamme.

Laki: artikla 6,1 b) GDPR

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tallennamme tiedot niin pitkäksi aikaa, kun asiakastilisi (oma zooplus) on olemassa, pyydät meitä hävittämään ne tai niihin ei liity muita lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia. Edellä mainitut henkilötiedot on merkitty sopimukseen, sillä muuten asiakastilisi käyttö ja hallinnointi ei olisi mahdollista.

2. Tilaus & toimitus

Tilauksen, maksun ja toimituksen yhteydessä käsittelemme seuraavia tietoja:

• Asiakastiedot (esim. etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumero, asiakasnumero, IP-osoite, maksutiedot).

Tietoja käsitellään tilausta käsitellessä sekä muokataksemme tarjontaamme toiveitasi vastaavaksi ja voidaksemme suositella toiveitasi vastaavia tuotteita.

Laki: artikla 6, kohta 1 b) GDPR.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Annamme toimitusosoitteen toivotulle logistiikkayritykselle ja lähettäjälle (katso logistiikka ja postitus). Tallennamme tiedot sopimuksen kestoajaksi tai kunnes pyydät meitä hävittämään tiedot, mutta niitä säilytetään vähintään lakisääteisen säilytysajan verran. Tämän ajan kuluttua hävitämme lain vaatimat tiedot.

a) Logistiikka ja lähetys 

Jotta asiakkaamme saisivat tiedon paketin lähettämisestä, zooplus välittää kullekin toimitusyritykselle sähköpostiosoitteen ja - mikäli annettu – asiakkaan puhelinnumeron (vain huolintatoimitukset), joiden avulla saat tietoa tilauksen toimitustilasta. Zooplus näkee asiakkaiden edun ja toiveet tasapainoisessa suhteessa toisiinsa, ja toimittaja on velvollinen varmistamaan henkilötietojen mahdollisimman suuren turvallisuuden, kun tietoja käytetään lähetystiedoissa. Yksityiskohtaista tietoa logistiikkayrityksistä ja lähettäjästä saat täältä.

Laki: artikla 6, kohta 1 f) GDPR.

b) Maksujen käsittely

Valitsemasi makutapa välittyy maksutietojen kautta maksupalveluun. Zooplus ei tallenna maksusta riippumatta luottokorttitietoja.

Laki: artikla 6, kohta 1 b) DSGVO.

Jos haluat lisätietoa palveluntarjoajista, joiden kanssa työskentelemme ja jotka ovat vastuussa tieto-suojasta, voit ottaa milloin tahansa yhteyttä asiakaspalveluumme tai tietosuojavastaaviimme. Tallen-namme tietoa asiakastilisi olemassaoloajalta (oma zooplus), ellet pyydä meitä poistamaan näitä tietoja tai laki ei velvoita meitä säilyttämään niitä tiettyä aikaa. Henkilötiedot ilmoitetaan sopimuksessa, ja muuten asiakastilin käyttö tai hallinta ei ole mahdollista.

Tietojen säilytysajasta saat tietoa kultakin palveluntarjoajalta.

c) Luottokelpoisuuden tarkastaminen 

Zooplus tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa laskulla. Tätä maksutapaa käyttäessä zooplus pidättää oikeiden tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuuden. Käsittelemme seuraavia tietoja:

• Asiakastiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, laskutusosoite, toimitusosoite, asiakas-ID).

Tältä osin zooplussalla on oikeus käyttää annettuja tietoja tilauksen epäonnistumisen laskennallisen todennäköisyyden arvioimiseen (sisäinen pisteytys). Sisäiseen pisteytykseen käytetyt tiedot muodostuvat seuraavien tietokategorioiden yhdistelmästä:

• Osoitetiedot (laskutusosoite, toimitusosoite), ikä, toivotut maksuehdot, tilaustapa ja tuoteryhmä.

Lisäksi zooplussalla on oikeus saada tätä maksutapaa (lasku) käyttäessä luottotietoja asiakkaasta ulkoiselta luottolaitokselta.

Laki: artikla 6, kohta 1 f) DSGVO.

d) Petosten ehkäiseminen

 zooplus käyttää tietoja epätyypillisistä tilauksista (esim. samanaikainen tilaus monista eri tavaroista samaan osoitteeseen, mutta eri asiakastilejä käyttäen), estääkseen maksamatta jäävät tilaukset ja asiakkaiden tilien väärinkäytön sekä suojatakseen asiakkaiden identiteettiä. Riskiarvio petoksen todennäköisyydestä huomioi mm. jos päätelaite on yhteydessä useisiin palvelimiin, jos päätelaitteen maantieteellinen sijainti vaihtuu usein, jos päätelaitteelta suoritetaan useita maksutoimituksia tai jos siinä käytetään proxy-yhteyttä.

Käytämme seuraavia tietoja:

• Asiakastiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, toimitusosoite, maksutiedot, asiakas-ID, IP-osoite, selaimen tiedot)

Laki: artikla 6, kohta 1 f) GDPR.

zooplus on laillisesti velvollinen todentamaan asiakkaan maksaessa tämän henkilöllisyyden (3DS2), mihin lukeutuu myös maksutietojen välittäminen pankille.

Laki: artikla 6, kohta 1. c) GDPR.

Työskentelemme petosten ehkäisemiseksi yhdessä eri palveluntarjoajien kanssa. Saadaksesi tietoa palveluntarjoajista, jotka ovat vastuussa tietojen tallentamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai tietosuojavastaaviimme. 

3. Sanktiolistan tarkastaminen

Euroopan Unionin lakien mukaan zooplus on velvollinen estämään tavaratoimitukset henkilöille, jotka ovat niin kutsutulla sanktiolistalla (terroristiset ryhmät, organisaatiot ja henkilöt). Tätä varten nimiä ja laskutus-osoitteita verrataan sanktiolistaan. Tietojenkäsittelyä ei tapahdu kysymyksen ulkopuolella.

Oikeusperusta: 6 artiklan 1 kohta.c) GDPR

4. Palkkiopisteohjelma

Palkkiopisteohjelma on ohjelma rekisteröidyille asiakkaille ja perustuu heidän tekemiinsä ostoksiin. Palkkiopisteohjelma on integroitu sopimussuhteeseen asiakkaan ja zooplussan välillä. Palkkiopisteet voi lunastaa ostosten yhteydessä. Käsittelemme seuraavia tietoja:

• Asiakastiedot (sähköpostiosoite, asiakasnumero, tilaushistoria)

Tietoja käsitellään vain, jotta pääsisit käsiksi palkkiopisteohjelmaan. Niitä ei tallenneta tiettyyn profiiliin. Asiakas saa rekisteröitymisen jälkeen tietoa palkkiopisteohjelmasta ja sen jälkeen säännöllisesti sähköpostia palkkiopisteohjelman tilasta ja palkkiopisteiden vanhenemisesta.

Laki: artikla 6, 1 b) GDPR.

Tietoja ei luovuteta luvattomille kolmansille osapuolille. Tallennamme tiedot asiakastilillesi (oma zooplus). Ellet halua enää sähköpostia palkkiopisteohjelmasi tilasta, voit ilmoittaa siitä sähköpostitse ilmoitetun kontaktimahdollisuuden kautta. 

5. Tuotesuositukset

Oma zooplus -tilille ja tilauksiin tallennamme tietoa, josta päättelemme tuotemieltymyksesi ja ostokokemuksesi, jotta suosikkituotteet ovat mukavasti esillä. Voit estää tähän liittyvän tietojenkäsittelyn asetuksista itsenäisesti zooplus-tililtäsi. Täällä käsittelemme seuraavia tietoja:

• Asiakasnumero, tilaushistoria, toivottu toimituspalvelu, toivottu maksumetodi

Laki: artikla 6, 1 f) GDPR.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tallennamme tiedot asiakastilille sen olemassaolon ajaksi (oma zooplus), ellet pyydä meitä hävittämään niitä tai ellei laki määrää niiden säilytysaikaa. 

6. Ostokäyttäytyminen ja profiilin muodostaminen

Haluamme tarjota asiakkaillemme verkkokaupassamme optimaalisen ostoskokemuksen ja ostokset, tuotehaut, yksilölliset tarjoukset ja erikoistarjoukset. Analysoimme ostokäyttäytymistä ja verkkosivuston käyttöä ja käsittelemme tällöin sisäisesti tietoja, kuten asiakasnumeroa, haettuja tai tilattuja tuotteita sekä tilauksen kulkua, kulloistakin ostoskoria ja tilauksen kulkua. Analyysistä ei seuraa asiakkaille oikeudellisia seurauksia eikä negatiivisia vaikutuksia. Oikeus perua oikeus profiilin muodostamiseen milloin tahansa säilyy muuttumattomana.

Laki: artikla 6, 1 f) GDPR

6.1 zooplus-säästöohjelma

Zooplus-säästöohjelman tarjontaan vaikuttavat ostoshistoria ja suosikkituotteesi. Tilauksen määrästä ja koosta riippuen saatamme tarjota sinulle niin kutsuttua zooplus-säästöohjelmaa erikoisalennuksen saamiseksi.

6.2 zooplus-tuotesuositukset

„Oma zooplus -tili“ ja siellä tekemäsi ostokset vaikuttavat tuotevalikoimaamme ja suosituksemme perustuvat mieltymyksiisi. Pidämme myös tässä suhteessa kiinnostusta tiedon optimaaliseen valmisteluun ja tuotevalikoimamme parantamista tasapainossa.  

7. Asiakaskyselyt

Asiakkaiden tekemät tuotearvostelut käyvät sisäisen laaduntarkkailun läpi, ja niihin käytetään arvosteluoh-jelmaa Google Customer Reviews. Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden arvioida ostoksesi jälkikäteen. Google ei säilytä asiakastieto-ja tietokannassamme. Sopimusnumero, tilausnumero, asiakasnumero sekä sähköpostiosoite välitetään eteenpäin.

Laki: artikla 6, 1 a) GDPR.

8. Omat lemmikkini

Sinulla on mahdollisuus luoda meillä profiili lemmikeillesi. Tietoja käytetään profiilien luomiseen, personoin-tiin ja mainostarkoituksiin kaikissa kanavissa, joihin zooplussalla on dokumentoitu suostumuksesi 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti. a) GDPR tai et ole peruuttanut suostumustasi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi käyttöön milloin tahansa muuttamalla lemmikkiprofiilisi asetuksia.

Oikeusperusta: 6 artiklan 1 kohta a) GDPR

9. Toivelista

Voit luoda toivelistan merkitsemistäsi tuotteista. Tallennamme nämä tiedot ja tuotteet asiakastilillesi, kun olet kirjautuneena sisään. Tietoja käytetään vain toivelistan luomiseen ja niiden pitämiseen valmiina sinua varten.

Oikeusperusta: 6 artiklan 1 kohta.b) GDPR.

D. Tietojenkäsittely ja kommunikaatio asiakkaiden kanssa

1. Uutiskirje

Kun ilmoittaudut uutiskirjeemme tilaajaksi, tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi. Tietoja käsitellään, jotta zooplus voi lähettää valitsemaasi mielenkiinnonkohdetta koskevia tuotetietoja ja tarjouksia säännöllisin väliajoin.

Laki: artikla 6, 1 a) GDPR.

Uutiskirjeessä käytetään ns. verkkojäljitteitä, kuten seurantapikseleitä, joiden avulla tarkistetaan, onko uutiskirje vastaanotettu ja avattu tai onko siinä olleita linkkejä klikattu. Saatujen tietojen perusteella luomme käyttäjäprofiilin, jonka perusteella leikkaamme uutiskirjeen yksilöllisten toiveidesi mukaiseksi. Nämä tiedot saadaan seuraamalla liikkeitäsi verkkosivuillamme.

Laki: artikla 6, 1 a) GDPR.

Tietoa palveluntarjoajasta saat asiakaspalvelustamme tai tietosuojavastaaviltamme. Voit peruuttaa uutis-kirjeen tilauksen milloin tahansa tai ottaa asiasta yhteyttä asiakaspalveluumme ilman muita kustannuksia kuin perustariffien mukaisesti aiheutuvat siirtokustannukset.

Suostumukseen perustuva käsittely on laillista, kunnes lupa peruutetaan. Ellet halua automatisoi-tuja arvioita ja analyysiä käyttäytymisestäsi uutiskirjeen suhteen, joudut valitettavasti peruutta-maan uutiskirjeen tilauksen. Tietoja säilytetään niin kauan, kun olet tilannut uutiskirjeen. Uloskirjautumisen jälkeen tallennamme tiedot tilastollisessa ja anonyymissa muodossa. Henkilötietojen toimittamista ei vaadita laissa eikä sopimuksessa. Uutiskirjettä ei kuitenkaan saa tilattua antamatta sähköpostiosoitetta.

2. Facebook ja Google Custom Audience

Eräät verkkosivut tarjoavat mahdollisuuden osallistua Custom Audience tai Audience Match -markkinointiohjelmiin. Näin voimme luoda yhteyden sinuun sosiaalisen median ja verkostojen kautta, ymmärtää tuotemieltymyksiäsi paremmin ja hyödyntää mielenkiinnonkohteita vastaavaa mainontaa. Tähän tarvitaan kuitenkin erillinen suostumus, sillä se ei tapahdu automaattisesti uutiskirjettä tilatessa. Antamasi sähköpostiosoite annetaan eteenpäin riippumattomalle vastuunkantajalle. Mikäli sinulla ei ole käyttäjätiliä kyseisessä palvelussa, sähköpostiosoite hävitetään automaattisesti.

Laki: artikla 6, 1 a) GDPR.

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://www.facebook.com/about/privacy

Voit peruttaa oikeuden tietojenkäsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai tietosuojaportaalistamme. Suostumukseen perustuva tietojenkäsittely on laillista siihen saakka, kun lupa peruutetaan.

3. Tuotteiden saatavuusilmoitus

Voit saada sähköpostitse tietoa tiettyjen tuotteiden saatavuudesta. Lähetämme sinulle toiveesi mukaan kertaalleen tiedon, kun toivomasi tuote on valikoimassa.

Laki: artikla 6, 1 a) GDPR.

Emme anna tietoja kolmannelle osapuolelle. Hävitämme sähköpostiosoitteesi automaatitsesti 95 päivän kuluttua. Edellä mainittujen henkilötietojen kerääminen on sopimuksessa, sillä muuten emme voisi lähettää ilmoitusta.

4. Markkinointi (sähköposti)

Jos asiakas tekee sopimuksen zooplussan kanssa ja antaa tässä yhteydessä sähköisen osoitteensa (sähköposti), on zooplussalla oikeus käyttää tätä sähköistä postiosoitetta suoramainontaan tai palveluihin. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa lupa sähköisen postiosoitteen (sähköposti) käsittelyyn milloin vain, ilman että tästä aiheutuu kuluja.  

5. Markkinointi (posti)

Kun laki sallii eikä vastaanottaja ole peruuttanut oikeutta, voi zooplus lähettää postitse mainoksia asiakkailleen. Nämä mainosmateriaalit tulostetaan ja lähetetään yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa lupa osoitteen käyttöön mainonnassa milloin tahansa.

E. Oikeutesi

Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä zooplussaan milloin tahansa, jos haluat saada tietoa henkilötiedoista, joita käsittelemme tai poistaa niitä. Sinulla on oikeus myös korjata ja rajoittaa käsittelyä, peruuttaa oikeus henkilötietojen käyttöön tai pyytää tietoja nähtäväksesi.

Kaikki tiedot, tietopyynnöt, peruutukset ja vastalauseet tietojen käsittelylle voi lähettää asiakaspalvelullemme tai tietosuojavaltuutetuillemme. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, jos tietosuojaloukkauksia tapahtuu. Voit vierailla tietosuojaportaalissamme milloin tahansa käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi:

- Minulla on zooplus-asiakastili

- Minulla ei ole zooplus-asiakastiliä 

F. Tietoa peruuttamisoikeudesta

Sinulla on oikeus erityisistä, tilanteesta johtuvista syistä kieltää oikeus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, mitä koskee artikla 6, 1 e) tai f) GDPR peruutusoikeus artikla 21 GDPR. Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, ellemme pysty osoittamaan pakottavia laillisia perusteita, joiden perusteella sinun oikeutesi ja vapautesi vaatia, käyttää tai puolustaa laillisia vaatimuksia. Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai käy tietosuojaportaalissamme.