Hevosen kasvattaminen

Hevosen kasvattaminen

Hevosen käyttäytyminen

Mitä monet hevosen ystävät eivät tiedä: hevosen kasvatus alkaa ihmisen aloitteesta ja vain ihminen voi positiivisesti muuttaa suhdettaan hänen ja hevosen välillä. Hevoset eivät ole kykeneväisiä oivaltamaan asioita kuten ihmiset, ne eivät tunnista „väärää“ tai „oikeaa“ käyttäytymistä tai moraalia. Hevoset eivät seuraa ketään, koska he „pitävät“ hänestä – päinvastoin.

Hevosen kasvattaminen alkaa ensimmäisestä kohtaamisesta

Kun me ihmiset kiinnitämme ensimmäisenä huomiota hevosen kokoon, turkin väriin ja pitkään harjaan ja arvostelemme näitä seikkoja, nopeasti pakeneva hevonen tarkkailee ennen kaikkea yhtä asiaa: meidän kehonkieltämme. Olemmeko vaarallisia saalistajia, dominoivia alfayksilöitä vai alaluokkaisia ihmisiä. Hevoslaumassa vallitsee selvä hierarkia ja arvojärjestys, minkä vuoksi hevonen luokittelee myös meidät ihmiset „ylä-“ ja „alaluokkiin”. Ala-luokkaiset alistavat itsensä korkea arvoisemmalle, kun taas korkea-arvoinen ihminen ohjaa muita lauman jäseniä, eli hevosta. Hevonen luottaa ylempiluokkaiseen, eli laumanjohtajaan, paremmin kuin alempiluokkaiseen, joka ei kykene tarjoamaan turvaa ja suojaa vaarallisessa tilanteessa.

Käytännössä on hankalampi muuttaa jo syntynyttä arvojärjestystä, kuin esiintyä alfayksilönä heti alusta alkaen. Sen vuoksi hevosten ystävien tulisi kiinnittää huomiota kehonkieleen ja johdonmukaiseen kanssakäymiseen jo ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen.

Johdonmukaisuus alkaa pienillä eleillä, tässä esimerkkejä:

Älä anna hevosen työntää sinua pois. Jos se haluaa ohittaa sinut, sen tulee kiertää sinut! Älä myöskään anna hevosen tuuppailla sinua, vaan työnnä hevonen jokaisella sen yrityksellä takaisin.

Jos hevonen ei anna sinun sitoa sitä kiinni tai näykkäilee, sille ei tulisi antaa herkkuja, sillä herkun antamisella on nimittäin täysin vastakkainen vaikutus.

Vaikka onkin ihanaa antaa hevosen etsiä oma polkunsa metsän läpi, arvojärjestyksen kärjessä olevalla ihmisellä on päätösvalta ja ihmisen tulisi myös ohjata hevonen ihmisen päättämää reittiä pitkin. Tämä pätee myös ratsastuskentällä!

Zooplus -verkkokaupasta löydät hevosellesi kaiken, esimerkiksi ruokaa, kuivikkeita ja muita hevostarvikkeita.

Hyödyllisimmät artikkelimme
2 min

Hevosen kasvattaminen

Mitä monet hevosen ystävät eivät tiedä: hevosen kasvatus alkaa ihmisen aloitteesta ja vain ihminen voi positiivisesti muuttaa suhdettaan hänen ja hevosen välillä. Hevoset eivät ole kykeneväisiä oivaltamaan asioita kuten ihmiset, ne eivät tunnista „väärää“ tai „oikeaa“ käyttäytymistä tai moraalia. Hevoset eivät seuraa ketään, koska he „pitävät“ hänestä – päinvastoin.