Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat verkkoasiakastiliäsi zooplussalla (tästä eteenpäin nimellä "zooplus-tili"), joka on palvelu, jonka tarjoaa zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa (tästä eteenpäin nimellä "zooplus").

Rekisteröityminen ja zooplus-tilin käyttö on tarkoitettu vain yksityisasiakkaille, joiden osoite on Euroopan talousalueella, Sveitsissä, Norjassa tai Iso-Britanniassa. Rekisteröitymällä zooplussalle ja käyttämällä zooplus-tiliä tai muita zooplussan tarjoamia palveluita, hyväksyt seuraavat käyttöehdot:

I. zooplus-tili

1. Rekisteröityminen

1.1 zooplus-tili on tarkoitettu nimellään rekisteröityneille yksityishenkilöille. Tästä syystä rekisteröityminen on välttämätöntä ennen käyttöä. Verkkokaavakkeessa vaadittavat kentät on täytettävä totuudenmukaisesti. Kolmansien osapuolten nimien tai osoitteiden tai pseudonyymin käyttäminen ei ole sallittua. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi käyttää zooplus-tiliään syöttämällä sisäänkirjautumistietonsa (sähköpostiosoite ja salasana). Käyttäjä voi käyttää kirjautumistietojaan myös muissa zooplus-palveluissa.

1.2 Rekisteröityminen on mahdollista vain täysi-ikäisille henkilöille. Kukin käyttäjä voi luoda vain yhden zooplus-tilin.

2 Käyttö

2.1 Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjällä on pääsy henkilökohtaisiin tietoihinsa. Siellä on monenlaista tietoa, kuten tilaushistoria, tilauksen tila, laskutushistoria, toivelista, tuotesuosituksia, sekä henkilötiedot ja tietoa muista zooplus-palveluista. Käyttäjä voi lisätä useita toimitusosoitteita ja hallita tietojaan helposti ja nopeasti.

2.2 Käyttäjä ei saa paljastaa tietoja, kuten käyttäjänimeä tai salasanaa, muille. Käyttäjän on pidettävä käyttöön vaadittavat tiedot kolmansien osapuolien ulottumattomista ja suojattuina luvattomalta käytöltä. Jos käyttäjän tietoon tulee, että hänen kirjautumistietojaan on väärinkäytetty, on hänen ilmoitettava asiasta zooplussalle välittömästi, jotta zooplus voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

2.3 Käyttäjä on vastuussa kirjautumistietojensa väärinkäytöstä. Tämä koskee erityisesti kirjautumistietojen luvatonta luovuttamista tai epäasianmukaista tallentamista, mikä voi johtaa väärinkäyttöön.

2.4 Käyttäjä takaa, ettei käytä mitään ohjelmaa tai ohjelmointia, joka vaikuttaa zooplus-tilin tai muiden palveluiden (erityisesti zooplus-sovellus) toimintaan tai saatavuuteen. Näitä ovat esimerkiksi hakkerointiyritykset, väsytyshyökkäykset ja vakoiluohjelmien, virusten tai matojen käyttäminen tai lähettäminen. Jos zooplus antaa käyttäjälle ohjeita zooplus-tilin tai muiden palveluiden käyttämisen suhteen, käyttäjän on noudatettava niitä.

2.5 zooplus antaa zooplus-tilin käyttäjien saataville maksutta määrittelemättömäksi ajaksi. zooplus pidättää kuitenkin oikeuden estää yksittäisiä käyttäjiä rekisteröitymästä tai käyttämästä zooplus-tiliä milloin tahansa ilmoittamatta syytä, ja lopettamaan tai muokkaamaan zooplus-tiliä kokonaisuudessaan tai yksittäisten palveluiden osalta.

3. Vastuu

3.1 zooplus ei ole vastuussa zooplus-verkkosivujen tai palveluiden (erityisesti zooplus-sovellus) keskeytymättömästä saatavuudesta.

3.2 zooplus ei ole vastuussa verkkosivuston ja palveluiden sisällön ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja laadusta. Tietojen käyttöön liittyvä vastuu tai luottaminen tietojen oikeellisuuteen on suljettu pois, elleivät zooplus tai sen työntekijät ole toimineet tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Sama koskee vahinkoja, jotka johtuvat ohjelmointivirheestä (zooplus-sovellus). Tämä koskee myös epäsuoria vahinkoja, välillisiä vahinkoja ja menetettyjä voittoja.

Tämä poissulkeminen ei koske ruumiiseen, henkeen tai terveyteen kohdistuvia vahinkoja eikä tuotevastuulain mukaisen vastuun tapauksia tai keskeisten sopimusvelvoitteiden (päävelvoitteet) rikkomisen yhteydessä tapahtuvia vahinkoja. Keskeiset velvoitteet ovat niitä velvoitteita, jotka mahdollistavat sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen ja joihin sopimuskumppani voi luottaa.

3.3 Kun kyseessä on suora tai epäsuora viittaus muihin verkkosivuihin ("linkit" tai "hyperlinkit"), zooplus ei ole vastuussa näiden verkkosivujen sisällöstä. zooplus ei ole vastuussa ulkopuolisista verkkomateriaaleista. Vastuu on vain näiden verkkosivujen tarjoajalla tai ulkoisesta sisällöstä vastaavilla henkilöillä.

4. zooplus-tilin, palveluiden ja käyttöehtojen muokkaaminen

4.1 zooplus saattaa muuttaa zooplus-tilin, zooplus-palveluiden (erityisesti zooplus-sovellukset) toimintoja tai käyttöehtoja milloin tahansa ottaakseen huomioon lakimuutokset, jälkikäteen esiinnousevan epätasapainon suorituskyvyn ja huomioimisen välillä sekä säännösten sisältämät porsaanreiät. Muutos saattaa tapahtua myös uusien palvelujen tarjoamiseksi ja vanhojen palveluiden muokkaamiseksi tai niiden lopettamiseksi. zooplus voi myös lopettaa zooplus-tilin yleisesti.

4.2 Muutoksen tapahtuessa uudet käyttöehdot lähetetään asiakkaalle sähköpostitse. Uudet käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi, ellei asiakas ilmoita vastustustaan kirjoittamalla zooplussalle 15 päivän kuluessa uusien käyttöehtojen vastaanottamisesta. Vastalause voidaan esittää pyytämällä zooplussan asiakaspalvelua poistamaan zooplus-tili tai lähettämällä vastalause kirjallisesti. Muutoksesta ilmoittaessaan zooplus ilmoittaa käytttäjälle oikeudesta vastalauseeseen ja käyttöehtojen katsomisesta hyväksytyiksi, ellei käyttäjä ilmoita vastalausettaan kirjoittamalla 15 päivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanotettuaan.

Jos asiakas ilmoittaa vastustavansa muutosta, käyttäjätili poistetaan kaksi viikkoa vastustusajan päättymisestä ja sopimus asiakkaan kanssa päättyy. Tilin poistaminen päättää automaattisesti käyttäjän osallistumisen muihin zooplus-palveluihin.

5. Tilinpoisto ja sopimuksen päättäminen

5.1 zooplus voi poistaa käyttäjän zooplus-tilin ja lopettaa sopimuksen kokonaan tai lopettaa käyttäjän osallistumisen palveluun, jos käyttäjä rikkoo käyttöehtoja tai jos zooplussalla on muita perusteltuja syitä (erityisesti kohtuullinen epäilys manipuloinnista (monta rekisteröitymistä), tietojen tai identiteetin väärinkäytös, petos, käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai tilaukset, joiden määrä ylittää normaalin kotitaloustarpeen). Jos zooplus on poistanut käyttäjän zooplus-tilin ja/tai lopettanut käyttäjän osallistumisen yhteen tai useampaan palveluun, käyttäjä ei voi rekisteröityä uudestaan ilman zooplussan suostumusta.

5.2 zooplus-tilin poistaminen on mahdollista koska tahansa ja käyttäjä voi lopettaa osallisuutensa yhteen tai useampaan palveluun koska tahansa.

5.3 zooplus-tilin poiston seurauksena käyttäjä ei voi enää osallistua muihin palveluihin. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että käyttäjä ei voi enää käyttää zooplus-sovellusta, ja zooPlusPisteet ja muut mahdolliset alennukset menevät pois voimasta.

II. Oma lemmikki -profiili

Oma lemmikki –profiili -ohjelma (tästä eteenpäin "Oma lemmikki -profiili") on yksi zooplussan tarjoamista palveluista. Voit luoda yhteensä 10 lemmikkiprofiilia. Voit muokata tai poistaa lemmikkiprofiilin tai lemmikkiprofiileita milloin tahansa. Zooplus-tili säilyy olemassa riippumatta Oma lemmikki –profiilin luomisesta, kunnes joko zooplus tai käyttäjä poistaa tilin.