Sähkölaitteiden kierrätys

Tietoa sähkölaitteiden kierrätyksestä

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) eivät kuulu tavalliseen roskikseen tai kaatopaikalle. Suurin osa tällaisesta jätteestä on haitallista, ja osa siitä on myös varsinaista ongelmajätettä. Kuluttajalla on nykyisin lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan.

Bin

Kotitalousjätteeseen sopimattomat tuotteet on sivuillamme merkitty tunnuksella:

Keräykseen voi toimittaa kaiken kodissa syntyvän sähkö- ja elektroniikkaromun. Kierrätyspisteisiin saa jättää korkeintaan kolme samanlaista laitetta ilman todistusta, että niiden tilalle on ostettu korvaava laite. Suuremmista laitemääristä kannattaa soittaa etukäteen kierrätyspisteeseen tai toimittaa ne yrityksille tarkoitettuun sähkölaitteiden keräyspaikkaan. 

Keräyksestä romu toimitetaan uudelleenkäytettäväksi tai kierrätykseen. Sähkö- ja elektroniikkaromusta poistetaan ongelmajätteet, jotka toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitoksille. Metallit päätyvät metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Romut käsitellään kotimaassa ympäristöluvan saaneissa laitoksissa.

Myös tuotteita myyvät liikkeet ovat omalta osaltaan vastuussa myymiensä tuotteiden kierrätyksestä ja niiden pitää joko ottaa vastaan käytöstä poistettava tuote tai kertoa kuluttajalle minne se pitää toimittaa. Mikäli haluat kierrättää zooplussasta ostamasi tuotteen etkä tiedä minne voit toimittaa sen, niin ota yhteyttä asiakaspalveluumme.