Tietoa digipalvelusäädöksestä

Jos ja niiltä osin kun zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa ("zooplus") tarjoaa välityspalveluja, jotka on määritelty asetuksen (EU) 2022/2065 ("DSA") 3. artiklan alakohdassa g, niihin sovelletaan seuraavia tietoja:

Yksittäinen yhteyspiste viranomaisille:

DSA:n artiklan 11 mukaisesti zooplus on nimennut seuraavan sähköpostiosoitteen keskitetyksi yhteyspisteeksi jäsenmaiden viranomaisten, komission ja Euroopan digitaalipalvelulautakunnan suoraan yhteydenpitoon liittyen DSA:n soveltamiseen: napsauta linkkiä tai ota meihin yhteyttä täällä: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Kun lähetät sähköpostia osoitteeseen DigitalServicesActSPC@zooplus.com, muista laittaa viestiin koko nimesi ja sen viranomaisen nimi, jonka asemassa otat meihin yhteyttä. Tarvitsemme myös sähköpostiosoitteen, joka on yhteydessä asianomaiseen EU-viranomaiseen, ottaaksemme yhteyttä sinuun.

Tämä yhteyspiste on varattu ainoastaan viranomaisia varten.

Voit ottaa yhteyttä tämän sähköpostiosoitteen kautta saksaksi tai englanniksi, mutta tarvittaessa työskentelemme yhdessä kanssasi mahdollistaaksemme kommunikaation jollain muulla kielellä. Mikäli et ole meihin yhteydessä viranomaisen asemassa, niin löydät oikean yhteyspisteen yhtestiedoistamme (https://support.zooplus.fi/fi/support/home) tai alapuolelta, mikäli olet zooplussan palvelun vastaanottaja.

Yhteyspiste palvelun vastaanottajille:

DSA:n artiklan 12 mukaisesti zooplus on määrittänyt seuraavan sähköpostiosoitteen palvelun vastaanottajien suoran yhteydenpidon yhteyspisteeksi: napsauta linkkiä tai ota yhteyttä täällä: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Kun lähetät sähköpostia osoitteeseen DigitalServicesAct@zooplus.com, lisää viestiin koko nimesi ja sen palvelun nimi, jonka vastaanottaja olet. Tarvitsemme myös sähköpostiosoitteesi ottaaksemme yhteyttä sinuun.

Tämä yhteyspiste on varattu ainoastaan palvelun vastaanottajia varten.

Voi ottaa yhteyttä tämän sähköpostiosoitteen kautta saksaksi tai englanniksi, mutta tarvittaessa työskentelemme yhdessä kanssasi mahdollistaaksemme kommunikaation jollain muulla kielellä. Mikäli et ole meihin yhteydessä palvelun vastaanottajan asemassa, löydät oikean yhteyspisteen täältä: (https://support.zooplus.fi/fi/support/home).

Laillinen edustaja

Zooplussan lailliset edustajat DSA:n artiklan 13 mukaisesti ovat:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (ma-pe klo 8:00 – 19:00, la klo 8:00 – 14:00 Saksan aikaa)

Raportit ja tiedot keskimääräisistä, kuukausittaisista, aktiivisista vastaanottajista

Heti kun zooplus on julkaissut DSA:n artiklan 15 mukaiset raportit, ne ovat luettavissa täällä.

Ilmoitus- ja toimintamekanismit

Jos haluat ilmoittaa meille palvelussamme olevista tietyistä tiedoista, jotka ovat mielestäsi laittomia, voit ottaa yhteyttä täällä olevan lomakkeen kautta ja sisällyttää ilmoitukseesi seuraavat asiat:

(a) Riittävän perusteltu selvitys syistä, joiden vuoksi pidät kyseistä tietoa laittomana; (b) selkeä kuvaus kyseisen tiedon sähköisestä sijannista, kuten tarkka URL-osoite tai URL-osoitteet ja tarvittaessa lisätietoa, joka mahdollistaa laittoman materiaalin tunnistamisen, joka on mukautettu sisältötyyppiin ja tiettyyn palvelintyyppiin; (c) ilmoituksen antajana olevan yksityishenkilön tai yhteisön nimi ja sähköpostiosoite, paitsi siinä tapauksessa, että tiedon katsotaan rikkovan direktiivin 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093) artikloja 3–7; (d) lausunto, joka vahvistaa ilmoituksen jättävän yksityishenkilön tai yhteisön vilpittömän uskon siinä esitettyjen tietojen paikkansapitävyyteen ja täydellisyyteen.

Jos ja siltä osin kun zooplussan palvelut ovat DSA:n 3. artiklan kohdassa i määrittelemiä "verkkoalustoja" (tällä hetkellä: zooplus Vet Search), sovelletaan lisäksi seuraavia tietoja:

Sisäinen valitusten käsittelyjärjestelmä

Jos haluat tehdä valituksen zooplussan ilmoituksen saatuaan tekemästä päätöksestä tai seuraavista zooplussan tekemistä päätöksistä sen perusteella, että antamasi tiedot ovat laitonta sisältöä tai eivät ole yhteensopivia zooplussan yleisten käyttöehtojen kanssa:

(a) päätökset tiedon säilyttämisestä tai poistamisesta tai tietoihin pääsyn estämisestä tai sen näkyvyyden rajoittamisesta;

(b) päätökset siitä, keskeytetäänkö tai lopetetaanko palvelun tarjoaminen sinulle kokonaan tai osittain;

(c) päätökset siitä, jäädytetäänkö tai suljetaanko asiakastilisi;

(d) päätökset siitä, keskytetäänkö, lopetetaanko tai rajoitetaanko mahdollisuutta kaupallistaa antamiasi tietoja

käytä seuraavaa lomaketta: [linkki]

Valituksen voi tehdä maksutta kuuden kuukauden kuluessa zooplussan päätöksen vastaanottamisesta.

Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu

Jos olet zooplussan palveluiden vastaanottaja verkkoalustalla (DSA:n määritelmän mukaisesti), mukaan lukien henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat tehneet ilmoituksia ja joita koskevat yllä olevassa kohdassa "sisäinen valitusten käsittelyjärjestelmä" mainitut päätökset, sinulla on oikeus valita mikä tahansa tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin, joka on sertifioitu DSA:n artiklan 21 kohdassa 3 tällaisten päätöksien ratkaisijaksi, mukaan lukien valitukset, joita ei ole ratkaistu yllä olevassa kohdassa mainitun sisäisen valitusten käsittelyjärjestelmän avulla.