Sitoumuksemme planeetan puolesta

Sustainability at zooplus

Yleiseurooppalaisena verkkokauppiaana otamme ympäristön erittäin vakavasti ja haluamme osallistua aktiivisesti maailmanlaajuisten ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiseen. Siksi mittaamme säännöllisesti CO₂-jalanjälkeämme kasvihuonekaasuprotokollan standardien mukaisesti ja johdamme toimenpiteitä, joiden avulla voimme välttää tai vähentää päästöjä.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että verkkokaupalla voi olla kasvihuonekaasupäästöjen suhteen suotuisa ekotasapaino kivijalkakauppoihin verrattuna. Yksi verkkokaupan osa-alue, joka usein tuodaan esiin erityisen ympäristölle haitallisena, on pakettien palautuksista aiheutuvat päästöt. zooplussalla palautusprosentti on kuitenkin jatkuvasti alle prosentin, mikä vähentää merkittävästi ympäristövaikutusta.

> Tutustu tutkimukseen 

Hiilidioksidipäästöjen välttäminen ja vähentäminen

zooplussalla työskentelemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eri alueilla, kuten:

LogisticsTehokas logistiikkaverkosto

Tiheällä varastoverkostolla ympäri Eurooppaa keskitymme lyhyisiin etäisyyksiin kuljetuslogistiikan päästöjen minimoimiseksi. Teemme yhä enemmän yhteistyötä ilmastotietoisten logistiikkakumppaneiden kanssa, jotka käyttävät toimituksiin sähköajoneuvoja.

PackagingEkologiset pakkausratkaisut

Sekä pahvilaatikomme että pakettiemme täytemateriaalit ovat pääosin kierrätysmateriaaleista valmistettuja ja ne voidaan kierrättää käytön jälkeen. Testaamme myös jatkuvasti ekologisia tuoteinnovaatioita tehdäksemme materiaalien käytöstämme entistä ympäristöystävällisempää.

Standardised transportStandardoitu logistiikka

Käytämme vakioituja paketteja, joiden kokoa säädetään paketin sisällön mukaan. Tämä säästää täyttömateriaalia jokaisessa paketissa ja mahdollistaa kunkin kuorma-auton kapasiteettien maksimaalisen hyödyntämisen, jolloin kuljetuksia tarvitaan kokonaisuudessaan vähemmän.

Against wasteRuokahävikin minimiointi

Pidämme huolen, ettemme synnyttä turhaa hävikkiä, jotta arvokasta ruokaa ei mene hukkaan. Siksi lahjoitamme säännöllisesti parasta ennen -päivämääräänsä lähestyviä tuotteita eri eläinsuojelujärjestöille.

​Sustainable handling of returns Palautusten käsittely kestävästi

Tarvikepalautukset kunnostetaan yleensä jälleenmyyntiä varten; käyttökelpoiset, mutta korjauskelvottomat tuotteet lahjoitamme. Aina kun mahdollista, korjaamme vahingoittuneet tuotteet vaihtamalla yksittäisiä osia koko tuotteen vaihtamisen sijaan.

Renewable energyUusiutuva energia

Useiden toimisto- ja varastojen energian tarvetta on jo katettu uusiutuvalla energialla. Esimerkiksi pääkonttorimme Münchenissä pyörii täysin vihreällä sähköllä.

Hiilipäästöjen kompensointi

Asiakkaidemme suostumuksella kompensoimme tilauskohtaiset hiilidioksidipäästöt ilmastomaksun tukemalla sertifioituja ilmastonsuojeluprojekteja. Näin yhdessä paikassa vapautuva CO₂ kompensoidaan muualla maailmassa. Perusajatuksena on, että ilmakehän kannalta on ratkaisevan tärkeää vähentää kasvihuonekaasuja globaalisti.

zooplussalla olemme erityisen sitoutuneita hankkeisiin, jotka edistävät suoraan tai välillisesti metsien suojelua. Metsäkatoa vähentämällä tai estämällä metsät säilyvät arvokkaina hiilidioksidivarastoina ja kasvihuonekaasuja vapautuu vähemmän ilmakehään. Lisäksi meille eläinystäville on erittäin tärkeää, että suojelemalla metsiä suojelemme myös lukuisia niissä majailevia eläin- ja kasvilajeja. Täten voimme edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Zooplussan sitoutuminen

Zooplus in Kenya

Haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen välttämiseksi tuemme esimerkiksi ilmastonsuojeluhankkeita, jotka edistävät uusiutuvien energiamuotojen laajentamista tai hankkeita, jotka suojelevat metsäalueita metsäkadolta. Zooplus edistää hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeita. Esimerkiksi bambujätteestä biohiilen tuotantoa, joka sitoo hiiltä pysyvästi. Saat selville tästä lisää osallistumisestamme yksittäisiin projekteihin sekä kumppanialustastamme Ceezeristä.

Ilmastonsuojelun lisäksi kaikki hankkeet edistävät YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Projektit kasvihuonekaasupäästöjen välttämiseksi on myös sertifioitu kansainvälisten standardien, kuten Gold Standardin, Verran tai Plan Vivon mukaisesti. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprojektit ovat ainakin esisertifiointivaiheessa. Nämä riippumattomat standardit varmistavat, että hankkeet vähentävät todistetusti hiilidioksidia, ja kolmannet osapuolet tarkastavat säännöllisesti niiden ilmastovaikutuksia.

Usein kysyttyä hiilidioksipäästöjen kompensoinnista

 • Mitä ovat ilmastoavustus ja hiilidioksidipäästöjen kompensaatio?

  Vapaaehtoinen ilmastoavustus maksetaan sertifioidulle ilmastonsuojeluprojektille, joka todistetusti kompensoi hiilidioksidipäästöjä. Tällä tavalla tietyssä paikassa vapautuvia hiilidioksidipäästöjä kompensoidaan muualla maailmassa. Taustalla on ajatus, että ilmakehän kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kasvihuonekaasuja tarkastellaan ja hallitaan globaalisti. Kompensoinnin lisäksi on tärkeää myös välttää ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

 • Mikä on ilmastonsuojeluprojekti?

  Ilmastonsuojeluhankkeet auttavat torjumaan ilmaston lämpenemistä vähentämällä kasvihuonekaasuja. Tämä saavutetaan erilaisilla lähestymistavoilla, kuten metsien suojelulla, metsien istutuksella tai uusiutuvien energiamuotojen laajentamisella. Hankkeiden tulee täyttää kansainvälisesti tunnustetut standardit sekä olla sertifioituja ja auditoituja tiukkojen kriteerien, esimerkiksi Gold Standardin, mukaisesti. Tämä varmistaa hankkeiden ilmastonsuojeluvaikutuksen.

  On erityisen tärkeää, että näissä hankkeissa rakennetaan lisätoimia ilmastonsuojeluun, joita ei olisi ollut ilman hanketta. Lisäksi ilmakehän hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osuuden on oltava selvästi mitattavissa. Jokaisen hankkeen tulee myös taata, että säästetyt hiilidioksidipäästöt käytetään vain kerran kompensointiin ja vastaavat todistukset poistetaan virallisten rekistereiden kautta.

 • Miksi hiilidioksidipäästöjä pitäisi kompensoida?

  Ihannetapauksessa päästöjä tulisi ensisijaisesti välttää esimerkiksi siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Aina kun välttäminen ei ole mahdollista, päästöjä tulee vähentää mahdollisimman paljon. Esimerkiksi sen sijaan, että lähetettäisiin yksi puolityhjä kuorma-auto kahden peräkkäisen päivän aikana, voidaan käyttää vain yhtä täyteen lastattua kuorma-autoa toisena päivänä. Koska kaikkia päästöjä ei yleensä voida täysin välttää välittömästi, on järkevää kompensoida jäljellä olevat päästöt.

 • Mistä tiedätte, että hiilidioksidipäästöjä todella vähennetään projekteissa?

  Kaikki projektit on sertifioitu markkinoiden johtavien standardien, kuten Gold Standardin, mukaisesti, ja ulkopuoliset kolmannet osapuolet validoivat ne säännöllisesti. Näin varmistetaan, että projektien kehitys ja ylläpito toimivat luotettavasti ja projektit tuottavat luvatut tulokset.

 • Miksi Euroopassa ei ole ilmastonsuojeluhankkeita?

  Teollisuusmaissa, kuten Euroopassa, hankkeiden täydentävyyden ja kaksoislaskennan poissulkemisen kriteerit ovat erityisen vaikeita täyttää: Monet ilmastonsuojelutoimenpiteet voidaan toteuttaa suoraan kansallisten uusiutuvien energialähteiden lisäämisen kautta - jopa ilman lisärahoitusta ilmastonsuojeluhankkeena. Lisäksi teollisuusmaiden päästövähennykset lasketaan vastaavien kansallisten ilmastonsuojelutavoitteiden ansioksi, joten niitä ei voida laskea toista kertaa osaksi vapaaehtoista ilmastonsuojeluprojektia.

  Sitä vastoin etelään suunnatuilla hankkeilla voi olla suhteellisesti vieläkin suurempi vaikutus: ilmastonmuutos vaikuttaa usein eteläisen pallonpuoliskon maihin paljon enemmän kuin teollisuusmaihin, jotka ovat aiheuttaneet suurimman osan hiilidioksidipäästöistä viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan kehittyvillä mailla on yleensä huomattavasti vähemmän budjettia innovatiiviseen ilmastonsuojeluun. Kompensaatiojärjestelmällä voidaan siis edistää ilmastonsuojelua suoraan ilmastonmuutoksesta eniten kärsivillä alueilla.