Osallistumisehdot "Kesäkuva" -kilpailuun

"Kesäkuva" -kilpailun osallistumisehdot

1. Järjestäjä

"KESÄKUVA" -kilpailun järjestäjä zooplus.fi Instagram- ja Facebook-fanisivuilla on zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (jäljempänä "Järjestäjä").

Facebook/Instagram ei tue kilpailua eikä sillä ole yhteyttä Facebookiin/Instagramiin.

2. Osallistumisehdot

Kaikki yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Suomessa, voivat osallistua maksutta ja ilman ostovelvoitteita. Järjestäjän työntekijät ja heidän omaiset sekä tähän kilpailuun osallistuvien yritysten työntekijät ja heidän omaiset eivät voi osallistua. Osallistuminen on mahdollista vain näiden osallistumisehtojen mukaisesti. Oikeusprosessi on poissuljettu.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika alkaa 04.08.2023 ja päättyy 13.08.2023 klo 23:59 .

4. Käyttöönotto ja käsittely

Osallistujien on ladattava kuva lemmikistään, joka nauttii kesästä, auringon lämmöstä, uimisesta, kävelylenkeistä yms. Oma lemmikki -profiiliin. Profiili löytyy kirjautumalla omalle zooplus-tilille.

Rajoittamatonta osallistumisoikeutta ei ole. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kommentit/kuvat, erityisesti jos sisältö ei täytä kilpailun vaatimuksia ja/tai on luonteeltaan muukalaisvihamielistä, seksuaalista ja/tai laitonta.

Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä ilmoittaa hänelle sähköpostitse voitosta. Järjestäjä pyytää osallistujaa hyväksymään voittajan aseman ja siten palkinnon vastaanottamisen zooplus-tililleen. Jos voittaja ei ota yhteyttä palkintotietoihin 1 viikon kuluessa suoran ilmoituksen vastaanottamisesta, valitaan uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus keskeyttää kilpailu milloin tahansa hyvästä syystä. Tällaisen syyn katsotaan olevan olemassa erityisesti, jos arvonnan kulkuun on vaikutettu luvattomasti tai sellaiseen on yritetty vaikuttaa. Lisäksi Järjestäjällä on oikeus jatkaa kilpailua tai tarjota palkintoja ennen kilpailun päättymistä.

5. Palkinto

Voittaja saa 50 € kuponkialennuksen käytettäväksi zooplus.fissä. Kuponki on voimassa 31.12.2023 asti eikä se ole yhdistettävissä muihin kuponkeihin. Julkaisemme voittajavalokuvat sosiaalisen median tileillämme.

Voittajia valitaan yhteensä 5.

Palkintoja ei voi siirtää, eikä voittajalle voida maksaa niitä käteisellä tai vaihtaa. Järjestäjällä on oikeus vaihtaa palkinto vastaavaan lyhyellä varoitusajalla.

Voittajakuvat valitaan seuraavien kriteerien mukaan:

- Lataa kuva lemmikistäsi, joka nauttii kesästä, auringosta, vesiaktiviteeteista, kävelylenkeistä osioon Oma lemmikki -profiili omalla zooplus tilillä

- Kuvassa täytyy olla kesäelementti: vesi, luonto, aurinko, ranta,...

- Voittajan täytyy tilata uutiskirjeemme

- Hyväksyä lemmikkiprofiilin immateriaalioikeudet ja lemmikkitietojen käyttöoikeudet

6. Vastuun poissulkeminen

Osallistujat ovat yksin vastuussa Järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Osallistuja on vastuussa kolmansien osapuolten vaatimuksista, jos hän käyttää materiaalia, johon hänellä ei ole oikeuksia tai joka muuten rikkoo sovellettavaa lakia. Tältä osin Järjestäjä vapautuu osallistujan vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Kilpailuun liittyvät vahingonkorvausvaatimukset Järjestäjää vastaan ovat poissuljettuja - lain sallimissa rajoissa - oikeudellisista perusteista riippumatta, ellei Järjestäjä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella ole rikkonut lakisääteisiä velvoitteita. Vastuu tarjottujen palkintojen virheellisistä tiedoista tai kuvauksista on - sikäli kuin se on lain mukaan mahdollista - poissuljettu. Palkinnot voivat poiketa esitysmuodoltaan tässä kilpailussa käytetyissä kampanjamateriaaleissa esitetyistä palkinnoista.

Järjestäjä ei ole vastuussa rekisteröityjen henkilötietojen oikea-aikaisesta käsittelystä ja toimittamisesta Facebook/Instagram-fanisivun kautta, johtuipa se teknisestä tai muusta tietokoneen viasta tai muusta virheestä.

7. Valitukset

Kilpailuun liittyvät valitukset voi tehdä Järjestäjälle sähköpostitse: service@zooplus.fi tai kirjallisesti näiden ehtojen kohdassa 1 mainittuun kotipaikan osoitteeseen. Järjestäjä tutkii valituksen viipymättä ja vastaa siihen kirjallisesti tai sähköpostitse (riippuen valittajien valitsemasta yhteydenottotavasta). Valitukseen vastataan 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

8. Tietosuoja

Tämän kilpailun puitteissa Järjestäjä käyttää zooplus-asiakastililtäsi olevia henkilötietojasi (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) kilpailun hallinnointiin ja palkinnon lähettämiseen, jos olet voittaja. Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi (GDPR artikla 6.1.b), jota pyydetään sähköpostitse, jos olet voittaja. Lisätietoja tietosuojasta löytyy täältä.

9. Loppulauselma

Kilpailuun osallistumista säätelevät Suomen tasavallan lait, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälisistä tavaroiden kauppasopimuksista. Kuluttajien tapauksessa tätä lainvalintaa sovelletaan vain, jos myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

Jos jokin näistä ehdoista on tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Virheellisen säännöksen sijasta sovelletaan laillisesti sallittua säännöstä, joka on taloudellisesti lähinnä mitättömän säännöksen tarkoitusta ja tarkoitusta. Sama pätee, jos näissä osallistumisehdoissa on porsaanreikä.