Kilpailut sosiaalisessa mediassa – huomautus artikla 13

Kilpailut sosiaalisessa mediassa – huomautus artikla 13

1. Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä ja kenen puoleen voit kääntyä?

 • zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München, Saksa
 • Puh: 09 4255 0111; sähköposti: service@zooplus.fi

2. Voinko vastustaa tietojen käsittelyä tai peruuttaa suostumukseni, ja jos voin, niin miten?

 • Kieltäytyminen ei ole mahdollista, koska osallistumista kilpailuun ei voi peruuttaa käyttöehtojen mukaisesti

3. Mitä tietoja käsitellään ja mihin tarkoitukseen?

 • Tietojen käsittelyn kuvaus
 • Kilpailun voittajien nimi ja postiosoite
 • Jotta voittajat saavat palkintonsa (palkinto toimitetaan voittajien kotiosoitteeseen) GDPR:n (sopimus) artikla 6(1)(b)

4. Kenelle luovutamme tietoja eteenpäin ja mihin tarkoitukseen?

Ulkoinen vastaanottaja

 • Jos palkinnon toimittaa kampanjakumppanimme, kampanjakumppanit saavat tämän tiedot

5. Siirretäänkö tietoja kolmanteen maahan?

Siirto kolmanteen maahan

☐Kyllä 

 ☒Ei

6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

30 päivää kilpailun päättymisen jälkeen

7. Onko henkilötietojen antaminen tarpeellista oikeudellisista tai sopimusperusteisista syistä?

☒Kyllä

 ☐Ei

8. Käytetäänkö automatisoitua päätöksentekoa perustuen henkilötietoihisi tai profilointiin artiklan 22 mukaisesti?

☐Kyllä 

 ☒Ei

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

 • Sinulla on milloin tahansa oikeus tiedustella zooplussalta käsittelemmekö henkilötietojasi ja oikeus saada tieto näistä henkilötiedoista. Sinulla on myös oikeus oikaista, poistaa ja rajoittaa tietojen käsittelyä sekä oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai pyytää tietojen siirtämistä. Jos pyydät tietoja tai vastustat tiedon käsittelyä, lähetä sähköpostia tietosuojavastaavallemme tai yllä olevaan yhteystietoon. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle jos tapahtuu yksityisyyden loukkaus.

10. Erityistiedot vastustusoikeudesta

     1. Tapauskohtainen vastustusoikeus

 • Sinulla on omasta tilanteestasi johtuen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä GDPR:n artiklan 6 (1) (f) mukaisesti (etujen tasapainoon perustuva tietojenkäsittely). Tämä koskee myös tähän säännökseen perustuvaa profilointia asiakkaiden konsultointia ja asiakaspalvelua sekä myyntitarkoituksia varten GDPR:n artiklan 4 nro 4 mukaisesti. Jos esität vastalauseen, henkilötietojasi ei enää käsitellä, ellei zooplus osoita käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauttasi tärkeämpiä, tai jos käsittely on tarkoitettu oikeudellisten vaatimusten esittämiseen tai puolustamiseen.

      2. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin

 • zooplus voi myös käsitellä tietojasi suoramarkkinointia varten lain sallimissa rajoissa.
 • Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontatarkoitusta varten, ilman että siitä aiheutuu muita kuin perushintojen mukaisia lähetyskustannuksia.
 • Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoitusta varten, emme enää käsittele henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. Vastalause voidaan tehdä vapaamuotoisena. Yhteystiedot löydät osiosta 1.

11. Kuinka voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, Saksa. Sähköposti: ph@hwdata.de.