Facebook-kilpailun

§ 1 Yleiset määräykset

1. "Cosma kilpailu" -kilpailun järjestäjä (myöhemmin "kilpailu") on zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 Munich, HRB 125080 (jäljempänä "järjestäjä").

2. Järjestäjä vakuuttaa, ettei kilpailu ole minkään Facebookin omistaman kolmannen osapuolen sponsoroima, tukema, hallinnoima tai sidoksissa kolmanteen osapuoleen. Facebook ei ota vastuuta kilpailusta. Kaikki kilpailuun liittyvät kysymykset, kommentit, valitukset ja reklamaatiot tulee osoittaa järjestäjälle, ei Facebookin omistajalle tai ylläpitäjälle. Mainittu vastuuvapauslauseke ei vaikuta järjestäjän vastuuseen kilpailun osallistujaa kohtaan osallistumisen yhteydessä.

§ 2 Kilpailun kesto

Kilpailu alkaa 26/01/2023, klo 12.30 ja loppuu 31/01/2023, klo 12.30 (jäljempänä "kilpailuaika").

§ 3 Valintakomitea

1. Kilpailun asianmukaisen järjestämisen ja toteuttamisen, jätettyjen kilpailuvastauste oikeellisuuden arvioinnin sekä palkitun vastauksen ja palkinnonsaajan arvioimiseksi ja valitsemiseksi järjestäjän on asetettava valintalautakunta, joka koostuu järjestäjän edustajista (jäljempänä "valintakomissio").

2. Valintakomiteaan kuuluu 3 henkilöä.

§ 4 Kilpailuun osallistumisen ehdot

1. Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

2. Kilpailu on avoin luonnollisille henkilöille, joiden asuinpaikka on Suomessa, ovat täysi-ikäisiä ja täysin oikeustoimikelpoisia.

3. Voit osallistua kilpailuun vain omalla nimelläsi, eli esimerkiksi kolmannet osapuolet eivät saa luoda osallistumisprofiilia ja ilmoittautua kilpailuun.

4. Kilpailuun ei saa osallistua kilpailun valmisteluun ja toteuttamiseen välittömästi osallistuvat työntekijät, hallintoelinten jäsenet ja järjestäjän edustajat tai muut kolmannet osapuolet sekä henkilöt, jotka työskentelevät vakituisesti edellä mainittujen kanssa muuten kuin työsuhteessa, sekä heidän lähimmät perheenjäsenet, kuten sukulaiset ylenevässä ja alenevassa polvessa, sisarukset, puolisot, puolisoiden vanhemmat, heidän kanssaan avoliitossa asuvat tai heidän kanssaan adoptiosuhteessa olevat henkilöt.

5. Kilpailuun osallistuminen ja siihen liittyvien henkilötietojen luovuttaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilö, joka haluaa osallistua kilpailuun (jäljempänä "osallistuja"), on velvollinen,

a. tutustumaan näissä osallistumisehdoissa esitettyihin kilpailun sääntöihin ja ehtoihin ja hyväksymään ne;

b. huomioimaan järjestäjän tietosuojaselosteen, joka on luettavissa osoitteessa https://www.zooplus.fi/info/legal/privacy.

6. Kilpailu on avoin henkilöille, joilla on oma Facebook-profiili, joka on luotu ja jota ylläpidetään Facebookin ehtojen mukaisesti (jäljempänä "käyttäjätili") ja internetyhteys. Osallistuja ei saa osallistua kilpailuun kuvitteellisen käyttäjätilin kautta, eli tilillä, joka perustuu muihin henkilötietoihin kuin tiliä ylläpitävän luonnollisen henkilön todellisiin henkilötietoihin.

§ 5 Kilpailun perussäännöt ja menettelytapa

1. Kilpailu käydään julkaisussa Facebook-sivulla "zooplus (FI)" osoitteessa https://www.facebook.com/zooplus.fi (jäljempänä "Facebook-sivu").

2. Osallistujan tehtävänä on tykätä Facebook-sivusta ja jakaa talvikuva omasta lemmikistään kommentissa kilpailun Facebook-julkaisun alla (jäljempänä "kilpailuvastaus").

3. Jokainen osallistuja voi lähettää useamman kuin yhden kilpailutyön, mutta vain yksi työ palkitaan. Osallistuja voi osallistua kilpailuun vain yhdeltä käyttäjätililtä riippumatta siitä, kuinka monta käyttäjätiliä hänellä on Facebookissa.

4. Vain seuraavanlaiset kilpailutyöt voidaan lähettää kilpailuun:

a. jotka liittyvät kilpailuun;

b. jotka noudattavat näitä osallistumisehtoja;

c. johon osallistujalla on tekijänoikeudet;

d. jotka eivät sisällä kilpailevien yritysten tavaramerkkejä, kolmansien osapuolten esityksiä tai mainoksia ja myynninedistämisviestejä.

5. Kilpailutyöt, jotka eivät noudata näitä ehtoja, suljetaan pois osallistumisesta.

6. Osallistuja vakuuttaa, että hänen lähettämänsä kilpailutyön sisältö ei riko soveltuvaa lakia tai moraalilakia, ja etenkään ettei se loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus, oikeus omaan kuvaan ja oikeus yksityisyyteen; ettei se yllytä väkivaltaan tai suvaitsemattomuuteen; ei sisällä häiritsevää, loukkaavaa, hävytöntä, säädytöntä tai muiden tunteita, mukaan lukien myös uskonnollisia tunteita, loukkaavaa sisältöä; ettei se kuvasta väkivaltaa tai rasistista sisältöä, riko yksityisyyden suojaa tai on muuten sopimaton tai mainostaa kolmannen osapuolen sisältöä.

7. Kilpailuun hyväksyttyjä kilpailuteoksia voidaan käyttää näiden osallistumisehtojen 8 §:n mukaisesti järjestäjän myynninedistämiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa Facebook-sivullaan julkaistun kilpailutyön, jos se ei täytä näitä osallistumisehtoja tai muusta tärkeästä, perustellusta syystä.

8. Valintalautakunta voi vapaasti arvioida kilpailutyöt huomioiden kilpailutyön johdonmukaisuuden kilpailuteeman kanssa, omaperäisyyden, kekseliäisyyden ja luovuuden. Se valitsee 1 kilpailutyön kaikista kilpailuaikana lähetetyistä kilpailutöistä palkittavaksi (jäljempänä "palkittu kilpailutyö").

9. Kilpailun voittaja on osallistuja, jonka kilpailutyön valintalautakunta arvostelee korkeimmalle.

10. Kilpailun tulos julkistetaan zooplus (FI) Facebook-sivulla 5 arkipäivän kuluessa kilpailun päättymispäivästä ja kilpailun voittajalle (jäljempänä "voittaja") ilmoitetaan siitä suoraan yksityisviestillä Facebookissa, minkä osallistuja hyväksyy.

11. Osallistuja suostuu siihen, että hänen etu- ja sukunimensä (tai lempinimensä) julkaistaan zooplus (FI) Facebook-sivulla kilpailutyön alapuolella olevassa kommentissa kilpailun tulosten julkistamiseksi.

12. Vahvistaakseen osallistumisensa arvontaan ja vastaanottaakseen palkinnon, voittajan tulee ottaa yhteyttä järjestäjään 3 päivän kuluessa voittajien julkistamisesta tai yksityisviestin lähettämisestä Facebookissa, lähettämällä yksityisviestin zooplus (FI) Facebook-profiiliin tai sähköpostitse osoitteeseen service@zooplus.fi ja antaa palkinnon toimittamista varten tarvittavat tiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä tarkka postiosoite. Jos voittaja ei vahvista osallistumistaan yllä mainitussa ajassa ja mainitulla tavalla tai ei ilmoita nimeään ja postiosoitettaan, palkinnon toimittaminen on mahdotonta. Myös jos voittaja antaa vääriä tietoja, hän menettää oikeutensa palkinnon vastaanottamiseen ja palkinto jää järjestäjän omaisuudeksi.

13. Palkinto toimitetaan vain Suomessa.

14. Valintalautakunta voi myöntää järjestäjän omaisuudeksi jäävän palkinnon muille osallistujille, jotka on valittu näiden osallistumisehtojen mukaisesti.

§ 6 Palkinto

1. Järjestäjä jakaa 1 palkintoa tässä kilpailussa.

2. Palkintoa ei voi siirtää kolmansille osapuolille. Palkintoa ei voi lunastaa rahana tai vaihtaa toiseen palkintoon. Voittajilla ei ole oikeutta erityisehtoihin palkinnon suhteen.

3. Jos voittaja vetäytyy palkinnon vastaanottamisesta, järjestäjä pidättää oikeuden luovuttaa palkinto toiselle valintalautakunnan määräämälle osallistujalle.

§ 7 Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

1. Järjestäjä pidättää oikeuden sulkea osallistujat pois kilpailusta, poistaa kilpailutyö Facebook-sivultaan tai poistaa osallistujalta oikeus palkintoon, jos hänen toimintansa on lain tai moraalin vastaista, vahingoittaa kolmansien osapuolten oikeutettuja etuja tai on ristiriidassa osallistumisehtojen kanssa, erityisesti jos:

a. he eivät toimi henkilökohtaisesti, vaan kolmansien osapuolien kautta;

b. he eivät ole täysi-ikäisiä;

c. kolmannet osapuolet esittävät kilpailutyötä koskevia väitteitä, jotka koskevat erityisesti kilpailutyössä henkilön hahmon julkaisemista tai immateriaalioikeuksien loukkaamista.

2. Osallistujan kilpailuun osallistumista koskevien epäilysten selvittämiseksi, järjestäjä voi ottaa osallistujaan yhteyttä osallistujan ilmoittaman viestintäkanavan kautta (esim. sähköpostitse tai Facebookin kautta), minkä osallistuja hyväksyy.

3. Järjestäjä ei vastaa Facebookin toiminnasta, teknisistä ongelmista tai muista tietokonevioista, internet-yhteyden katkeamisesta tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista ongelmista tiedon oikea-aikaisessa välityksessä ja käsittelyssä.

§ 8 Kilpailutöiden immateriaalioikeudet

1. Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa olevansa kilpailutyön (jäljempänä myös "teos") ainoa tekijä ja että hänellä on oikeus kilpailutyön rajattomiin omistusoikeuksiin ja henkilökohtaisiin tekijänoikeuksiin hänen omasta teoksestaan, jolla on alkuperäinen luonne ja on vapaa aineellisista ja oikeudellisista virheistä sekä kolmansien osapuolten vaatimuksista.

2. Mikäli edellä mainitut tiedot osoittautuvat ristiriitaisiksi tosiasiallisen ja/tai oikeudellisen aseman kanssa, kilpailutyön lähettänyt osallistuja on yksinomaan ja täysimääräisesti vastuussa ja vakuuttaa, että hän vastaa kaikista järjestäjän vahingoista, erityisesti kolmansien osapuolten vaateisiin liittyvistä. Tällainen osallistuja hylätään ja suljetaan pois kilpailusta, ja jos hän on vastaanottanut palkinnon, hän on velvollinen palauttamaan sen järjestäjälle välittömästi tai maksamaan vastaavan summan.

3. Lähettämällä kilpailutyönsä osallistuja myöntää järjestäjälle maksutta ei-yksinomaisen lisenssin, joka antaa järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailutyötä, joka on lain mukaan teos, kilpailun toteuttamiseen ja myynninedistämiseen alla lueteltujen periaatteiden ja käyttötapojen mukaisesti.

4. Ei-yksinoikeudellinen lisenssi myönnetään kilpailutyölle ilman alueellisia, ajallisia (eli ikuinen) tai määrällisiä rajoituksia seuraaville käyttötavoille:

a. teoksen tallennus ja jäljentäminen millä tahansa tallennustekniikalla;

b. teoksen levittäminen esittelemällä julkisesti, jäljentämällä ja asettamalla se saataville siten, että kellä tahansa on pääsy siihen valitsemassaan paikassa ja aikana, mukaan lukien edelleen jakelu Internetissä, mukaan lukien järjestäjän verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa, sekä muissa Internet-portaaleissa, verkkosivuilla ja muissa järjestäjän tai sen tuotteiden viestintä-, myynninedistämis- ja mainontamuodoissa.

5. Osallistuja on täysin vastuussa mikäli kolmannet osapuolet esittävät järjestäjälle vaatimuksia, jotka liittyvät hänen oikeuksiensa osallistumisehtojen mukaisen käyttöön.

6. Osallistuja hyväksyy, että järjestäjä voi julkaista lähetetyt kilpailutyöt verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ja käyttää niitä mainostarkoituksiinsa.

7. Osallistuja suostuu, mikäli hänen kuvansa on osa kilpailutyötä, että järjestäjä käyttää hänen kuvaansa ilmaiseksi osallistumisehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

8. Järjestäjä varaa oikeuden hankkia palkittujen kilpailuteosten tekijänoikeudet kaikenlaiseen käyttöön, joka tiedetään palkinnon luovutushetkellä ilman alueellisia tai määrällisiä rajoituksia, joihin kuuluvat erityisesti seuraavat käyttötavat:

a. teoksen tallennus ja jäljentäminen - luominen millä tahansa menetelmällä, mukaan lukien painatus, reprografia, magneettinen tallennus ja digitaaliset tekniikat;

b. jäljennöskappaleiden, joille teos on tallennettu, jakelu - markkinoille saattaminen, lainaus, myynti tai vuokraus;

c. teoksen levittäminen, mukaan lukien julkinen esittäminen, näytteillepano, näyttäminen, jäljentäminen, lähetyksessä esittäminen ja uudelleen esittäminen ja teoksen saattaminen yleisön saataville siten, että kuka tahansa voi päästä käsiksi siihen valitsemassaan paikassa ja aikana, mukaan lukien levittäminen painettuna, televisiossa, Internetissä, mukaan lukien järjestäjän verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa (kuten, mutta ei rajoittuen, Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa, Snapchatissa), sekä muilla Internet-portaaleilla, verkkosivustoilla, julisteissa, mukaan lukien suurikokoiset julisteet, sekä kaikissa muissa järjestäjän viestinnän, myynninedistämisen ja mainonnan muodoissa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, videot tai mainokset, ulkomainonta, POS-materiaali) ja järjestäjän tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseen, mukaan lukien tavaramerkkihakemus tai muut immateriaalioikeudet ilman alueellisia rajoituksia.

9. Järjestäjä saa myös oikeuden

a. muuttaa ja muokata teosta kokonaisuudessaan tai sen osia ja tehdä siitä muunnelmia, erityisesti muuttaa teosta kokonaisuudessaan tai sen osia tai tehdä siitä käännöksiä;

b. jakaa palkitun kilpailutyön anonyymisti ja valvoa teoksen käyttöä;

c. toteuttaa ja käyttää muunnelmia palkitusta kilpailutyöstä.

10. Voittaja valtuuttaa järjestäjän käyttämään henkilökohtaista tekijänoikeuttaan palkitun kilpailutyön anonyymiin levittämiseen sekä valvomaan kilpailuteoksen käyttötapaa. Lisäksi osallistuja sitoutuu olemaan käyttämättä palkitun kilpailutyön henkilökohtaisia tekijänoikeuksia.

11. Järjestäjällä on oikeus käyttää ja hävittää palkitun kilpailutyön muunnelmia samoilla periaatteilla ja samoilla käyttötarkoituksilla kuin palkitun kilpailutyön kohdalla.

12. Osallistuja vakuuttaa, että hän on tutustunut osallistumisehdoissa määriteltyyn palkitun kilpailutyön käyttämistarkoitukseen, ja että hän hyväksyy järjestäjän kilpailutyön käytön.

13. Osallistuja on täysin vastuussa järjestäjälle, jos kolmas osapuoli väittää tai vaatii, että järjestäjä on vastuussa siitä, että järjestäjä on käyttänyt palkittua kilpailuteosta, johon osallistuja on hankkinut oikeudet näiden osallistumisehtojen määräysten mukaisesti.

14. Koska osallistuja voi saada palkinnon osallistumalla kilpailuun osallistumisehdoissa kuvatuin ehdoin, osallistuja ei ole oikeutettu mihinkään lisäkorvaukseen ei-yksinomaisen lisenssin myöntämisestä tai tekijänoikeuksien siirrosta edellä mainituille käyttötavoille tai luvan myöntämisestä palkitun kilpailutyön henkilökohtaisten tekijänoikeuksien käyttöön.

15. Järjestäjän pyynnöstä voittaja on velvollinen tekemään kirjallisen sopimuksen omistusoikeuksien siirrosta näiden osallistumisehtojen mukaisesti. Voittaja ei ole oikeutettu mihinkään lisäpalkkioon sen perusteella.

§ 9. Tietosuoja

Siltä osin kuin osallistujien henkilötietoja kerätään kilpailun aikana, näitä tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain kilpailun toteuttamiseen ja poistetaan kilpailun päätyttyä. Osallistuja ilmaisee hyväksyvänsä tämän. Lisätietoa tietosuojasta löydät täältä.

§ 10 Valitukset

1. Jokaisella osallistujalla on oikeus tehdä valitus kilpailusta tai tuloksesta kilpailun aikana ja kilpailun päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä (jos valitus on lähetetty kirjattuna kirjeenä, postileiman päivämäärä on ratkaiseva).

2. Reklamaatiot lähetetään merkinnällä "kokeiluviikon kilpailuumme- Complaint" sähköpostiosoitteeseen service@zooplus.fi, mainitsemalla viestin otsikossa ”kokeiluviikon kilpailuumme” tai yksityisviestillä ”zooplus (FI)” Facebook-sivulla.

3. Järjestäjä käsittelee valitukset 14 (neljäntoista) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Osallistujalle ilmoitetaan järjestäjän päätöksestä sähköpostitse tai kirjattuna kirjeenä valituksessa mainittuun osoitteeseen.

4. Valituksessa tulee olla valituksen tekijän etu- ja sukunimi sekä osoite ja yksityiskohtainen kuvaus valituksen syistä sekä valituksen aiottu käsittelytapa.

§ 11 Loppusäännökset

1. Osallistumisehdot ovat nähtävissä kilpailun aikana Facebook-sivun kilpailuilmoituksessa tai nettisivulta linkistä https://www.facebook.com/zooplus.fi.

2. Kaikkia tietoja kilpailusta voi pyytää ottamalla yhteyttä järjestäjään Facebook-sivun yksityisviestillä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@zooplus.fi.

3. Asioissa, joita ei säännellä näillä ehdoilla, sovelletaan Saksan lakia.

4. Kaikki tämän kilpailun velvoitteista johtuvat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

5. Järjestäjä vakuuttaa, että kilpailu ei ole onnenpeli, arpajaiset, vedonlyönti, peli, jonka lopputulos riippuu sattumasta, eikä mikään muu rahapelilain sääntelemä toiminta.

6. Osallistumisehdot astuvat voimaan kilpailun alkamispäivänä.

Käyttöehdot

*OVH = Suositeltu vähittäismyyntihinta ** tarkista ehdot ilmaisesta kotiinkuljetuksesta täältä .

"Norm." = tuotteen alin hinta viimeisten 30 päivän aikana.

Toimituspalvelut

  • Posti

Seuraa zooplussaa

  • Appstore
  • Google play