Instagram-kilpailun

§ 1 Yleiset määräykset

1. "Laskiaisarvonta" -kilpailun (jäljempänä "kilpailu") järjestäjä ja sponsori on zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa.

2. Järjestäjä vakuuttaa, ettei Instagamin omistama kolmas osapuoli sponsoroi, tue, hallinnoi tai ole millään tavalla sidoksissa kilpailuun. Instagram ei ota vastuuta kilpailusta. Kaikki kilpailuun liittyvät kysymykset, kommentit, valitukset ja vaatimukset tulee osoittaa järjestäjälle, ei Instagramin omistajalle tai ylläpitäjälle.

§ 2 Kilpailun kesto

1. Kilpailu alkaa 09.02.2024 klo 10:00 ja päättyy 13.02.2024 klo 23:59 (jäljempänä "kilpailukausi").

2. 2. Vastaukset ehtojen 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun kilpailutehtävään on toimitettava kilpailukauden aikana edellyttäen, että kilpailun vastauksen sisältävän kommentin julkaisupäivä, kellonaika ja minuutti kilpailu Instagram-viestillä.

§ 3 Kilpailuun osallistumisen ehdot

1. Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

2. Kilpailu on avoin luonnollisille henkilöille, joiden asuinpaikka on Suomessa ja jotka ovat saavuttaneet täysi-ikäisyyden ja ovat täysin oikeustoimikelpoisia.

3. Kilpailu järjestetään Suomessa.

4. Voit osallistua kilpailuun vain omilla nimelläsi, eli osallistumisprofiilin luominen ja kilpailuun ilmoittautuminen ei ole sallittua kolmansien osapuolten puolesta.

5. Kilpailun valmisteluun ja toteuttamiseen suoraan osallistuvat työntekijät, hallintoelinten jäsenet ja järjestäjän, yhteisjärjestäjän ja muiden kolmansien osapuolten edustajat sekä henkilöt, jotka pysyvästi työskentelevät edellä mainittujen kanssa muulla perusteella työsuhteen lisäksi heidän lähimmät perheenjäsenensä eli ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset, sisarukset, puolisot, puolisoiden vanhemmat, heidän kanssaan avioliitossa asuvat henkilöt ja heidän kanssaan adoptiosuhteessa olevat eivät saa osallistua kilpailuun.

6. Kilpailuun osallistuminen ja siihen liittyvien henkilötietojen luovuttaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilö, joka haluaa osallistua kilpailuun (jäljempänä "osallistuja"), on velvollinen

a. tutustua kilpailun ehtoihin ja hyväksyä ne näissä osallistumisehdoissa esitetyllä tavalla;

b. ottaa huomioon järjestäjän tietosuojakäytännön, joka on luettavissa osoitteessa https://www.zooplus.fi/info/legal/privacy

7. Kilpailu on avoin henkilöille, joilla on oma Instagram-profiili, joka on luotu ja jota ylläpidetään Metan ehtojen mukaisesti (jäljempänä "käyttäjätili") ja Internet-yhteys. Osallistuja ei saa osallistua kilpailuun kuvitteellisen käyttäjätilin kautta, eli tilin kautta, joka perustuu muihin henkilötietoihin kuin tiliä ylläpitävän luonnollisen henkilön todellisiin henkilötietoihin.

§ 4 Kilpailun perussäännöt ja menettely

1. Kilpailu tapahtuu Instagram-postauksessa zooplusfi -tililtä Instagramissa linkin https://www.instagram.com/zooplusfi/ alla (jäljempänä "fanisivu").

2. Osallistujan tehtävänä on tykätä kisapostauksesta, jakaa kommenteissa oman lemmikin nimi ja seurata zooplusfi Instagram-tiliä.

3. Kukin osallistuja voi lähettää useamman kuin yhden kommentin/kilpailutyön, mutta vain yksi osallistujan kilpailutyö voidaan palkita. Osallistuja voi osallistua kilpailuun vain yhdeltä käyttäjätililtä riippumatta siitä, kuinka monta käyttäjätiliä hänellä on Instagramissa.

4. Vain kilpailuteoksia voidaan lähettää kilpailuun:

a. jotka liittyvät kilpailuun;

b. jotka ovat näiden osallistumisehtojen mukaisia;

c. johon osallistujalla on tekijänoikeudet;

d. jotka eivät sisällä kilpailevien yritysten tavaramerkkejä, esityksiä kolmansista osapuolista, mainoksia ja myynninedistämisviestejä.

5. Kilpailutyöt, jotka eivät täytä näissä osallistumisehdoissa mainittuja ehtoja, suljetaan pois osallistumisesta.

6. Osallistuja vakuuttaa, että hänen lähettämänsä kilpailutyö ei sisällä soveltuvan lain tai moraalilain vastaista sisältöä, erityisesti, että se ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeus, oikeus omaan kuvaan, oikeus yksityisyyteen; ettei se yllytä väkivaltaan ja suvaitsemattomuuteen; ei sisällä häiritsevää, loukkaavaa, mautonta, säädytöntä tai muiden tunteita, mukaan lukien uskonnollisia tunteita, loukkaavaa sisältöä; että se ei kuvaa väkivaltaa tai rasistista sisältöä, loukkaa oikeutta yksityisyyteen tai on muuten sopimaton tai mainostaa kolmannen osapuolen sisältöä.

7. Kilpailuun hyväksyttyjä kilpailuteoksia voidaan käyttää näiden osallistumisehtojen 8 §:n mukaisesti järjestäjän myynninedistämistoimissa. Järjestäjä varaa oikeuden poistaa fanisivulla julkaistun kilpailutyön, jos se ei täytä näissä osallistumisehdoissa esitettyjä ehtoja tai muusta tärkeästä, perustellusta syystä.

8. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistujien kesken.

9. Kilpailun tulos julkistetaan fanisivulla 5 arkipäivän kuluessa kilpailun päättymispäivästä ja kilpailun voittajille (jäljempänä "voittajat") ilmoitetaan siitä suoraan yksityisellä Instagram-viestillä, johon osallistuja antaa hyväksynnän osallistuessaan kisaan.

10. Vahvistaakseen osallistumisensa arvontaan ja vastaanottaakseen palkinnon voittajan tulee ottaa yhteyttä järjestäjään 2 päivän kuluessa voittajaluettelon julkaisemisesta tai yksityisviestin lähettämisestä zooplusfi-profiilissa ja antaa palkinnon toimittamista varten tarvittavat tiedot, kuten etu- ja sukunimi, tarkka toimitusosoite ja puhelinnumero. Jos voittaja ei vahvista osallistumistaan yllä mainitussa ajassa ja muodossa tai ei ilmoita nimeä ja toimitusosoitetta, mikä tekee palkinnon toimittamisen mahdottomaksi, tai antaa vääriä tietoja, hän menettää oikeutensa palkinnon vastaanottamiseen ja palkinto jää järjestäjän omaisuudeksi.

11. Palkinnot toimitetaan 20 päivän kuluessa.

14. Järjestäjä tai yhteisjärjestäjä eivät ole vastuussa palkinnon toimittamatta jättämisestä, joka johtuu siitä, että voittaja ei ole saanut palkintoa tai on antanut virheellisiä osoitetietoja. Tässä tapauksessa palkinto on järjestäjän omaisuutta.

15. Palkinnot, jotka jäävät järjestäjän omaisuuteen, valintalautakunta voi jakaa muille osallistujille, jotka on valittu näiden osallistumisehtojen ohjeiden mukaisesti.

§ 5 Palkinnot

1. Palkinto ei ole neuvoteltavissa eikä sitä saa muuttaa.

3. Palkinto on 40 euron arvoinen tuotepaketti, joka sisältää tuotteita merkeiltä Cosma, Wolf of Wilderness tai Tiaki. (jäljempänä "palkinto").

2. Jokainen osallistuja voi voittaa enintään yhden palkintopaketin tässä kilpailussa. Kilpailussa arvotaan yhteensä 1 voittaja.

3. Palkinto lähetetään zooplussan välityksellä kuriiripalvelun kautta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen 20 työpäivän kuluessa voittajan toimitusosoitteen vastaanottamisesta.

4. Palkintoa ei voi siirtää kolmansille osapuolille. Palkinnon rahallista arvoa ei voi maksaa tai vaihtaa toiseen palkintoon. Voittajilla ei ole oikeutta palkinnon erityisehtoihin.

5. Jos voittaja vetäytyy palkinnosta, järjestäjä varaa oikeuden myöntää palkinnon toiselle valintalautakunnan määrittämälle osallistujalle.

§ 6 Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

1. Järjestäjä varaa oikeuden sulkea osallistujat pois kilpailusta, poistaa kilpailutyö fanisivulta tai poistaa osallistujalta oikeuden palkintoon, jos hänen toimintansa on lain tai moraalin vastaista, vahingoittaa kolmannen osapuolen oikeudellisia etuja tai ristiriidassa näiden osallistumisehtojen kanssa, erityisesti jos:

a. he eivät toimi henkilökohtaisesti, vaan kolmansien osapuolten kautta;

b. he eivät ole täysi-ikäisiä;

c. kolmannet osapuolet ovat esittäneet vaatimuksia kilpailutyössään, erityisesti kilpailutyössä vangitun henkilön kuvan julkaisemisesta tai immateriaalioikeuksien loukkaamisesta.

2. Osallistujan kilpailuun osallistumista koskevien epäilysten selvittämiseksi järjestäjä voi ottaa yhteyttä osallistujaan osallistujan ilmoittamaa viestintäkanavaa (esim. yksityisviestillä Instagramissa) kautta, jonka osallistuja hyväksyy.

3. Järjestäjä ei ole vastuussa Instagramin toiminnasta, teknisistä ongelmista tai muista tietokoneen/puhelimen toimintahäiriöistä, Internet-yhteyden katkeamisesta tai muista teknisistä häiriöistä johtuvien tietojen oikea-aikaisesta välittämisestä ja käsittelystä.

§ 7 Tietosuoja

Siltä osin kuin osallistujien henkilötietoja kerätään kilpailun puitteissa, näitä tietoja määritetään, käsitellään ja käytetään vain kilpailun toteuttamiseen ja ne poistetaan kilpailun päätyttyä. Osallistuja hyväksyy tämän nimenomaisesti. Lisätietoa tietosuojasta löydät täältä: https://www.zooplus.fi/info/legal/privacy

§ 8 Valitukset

1. Jokaisella osallistujalla on oikeus tehdä valitus kilpailun tuloksesta kilpailun aikana sekä kilpailun päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa kilpailun päättymisestä (jos kirjattuna kirjeenä lähetetyt valitukset, postileiman päivämäärä on ratkaiseva).

2. Reklamaatiot on lähetettävä kirjattuna kirjeenä merkinnällä "Instagram contest Laskiaisarvonta - Complaint" järjestäjän zooplus SE osoitteeseen Sonnenstraße 15, 80331 München, Saksa, sekä yksityisviestillä, jonka vastaanottaja on fanisivu zooplusfi Instagramissa.

3. Järjestäjä käsittelee valitukset 14 (neljätoista) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Osallistujalle ilmoitetaan järjestäjän päätöksestä sähköpostitse tai kirjattuna kirjeenä valituksessa mainittuun osoitteeseen.

4. Valituksessa tulee olla valituksen tekijän etu- ja sukunimi, osoite ja yksityiskohtainen kuvaus valituksen syistä tai syistä sekä valituksen aiottu käsittelytapa.

§ 9 Loppumääräykset

1. Osallistumisehdot ovat nähtävissä kilpailun aikana fanisivun kilpailuilmoituksen alta tai nettisivuilta seuraavan linkin alta: https://www.zooplus.fi/info/about/facebook_ehdot

2. Kaikki tiedot kilpailusta voi tiedustella ottamalla yhteyttä järjestäjään yksityisviestillä Facebookissa fanisivun kautta.

3. Asioissa, joita ei säännellä näillä ehdoilla, sovelletaan Saksan lakia.

4. Kaikki tämän kilpailun velvoitteisiin liittyvät riidat ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

6. Osallistumisehdot tulevat voimaan kilpailun alkamispäivänä.